==£$&=* 97 liter, pertradans Boerhaavius *), quantum nervi ad iftud œconomiæ animalis officium conferrepoffint, non commémorât. Illuftr. Hallerus in fuis notis ad Boerhaavii præ- lediones **) nervös eatenus ad fecretionem humorum concurrere conjecit 5 quatenus tanquam Iphinderes vala vifcerum circum- dant, & fecretioni vel impetum vel vero remoram inférant. Hane de iphinderibus & laqueis nerveis fententiam quare Gele- berrimus Vir ipfe revocaverit, antea jam di- dum fuit. Sed tarnen fëcretiones & excre- tiones fecretorum humorum multum a ner¬ vis pendere oftendit w), ubi de irritabili vi duduum excretoriorum majore vel mb nore egit. Et Illuitriff. Tîssotüs integrum quoque articulum fui operis de fundiqnibus & morbis nervorum fecretionibus dicavit, ut oftenderet 5 quantopere eæ a nervis de- pendeant Reipfa qiiando nervorum in Vâfa & contentos in iis humores tanta poteftas de- monftrata eft > qua copiofos Humores in lo¬ cum ftimuli convocare valent > idem fieri debet in viiceribus fecretoriis, quae maxima parte ex vafis conflantur. Quamprimum G ita- ’*) Inftit. med. Nro 2g3* **) Nota (14.) VI* De Part. corp. iniiii. fabr. St ufü Lib. V1L Sea. III. §. XII. ****) 2fbf;anM, übet tie Sîetw« tm 2tec §• 272.