3 6 =5SSÊ== clariffimorum Virorum obfèrvata, fèd om- nes differentiæ , quæ in innumeris prope- modum animalium fpeciebus dantur, tarnen nondum perfpedæ funt 5 quas obfervare & in tabulas redigere vix unum fecuium fuf- ficeret, quanquam tarnen multum lucisin- de ad intelligendas ejusdem fyftematis jfun- ftiones iperandum effet. Plerique clariffi- mi Viri, qui per anatomem comparativam differentias illas inveftigare fufteperunt , circa cerebrum folum occupati fuêre, quo¬ rum obftrvatorum fummam erudite collegit Cl. Ludwig in differtatione de cinerea ce¬ rebri fubftantia. Ut brevis fim 5 genera- tim tantum præcipuas differentias ex fidis Cl. Virorum obfervatis perftringam. Cerebrum homo maximum habet ; mi¬ nus omnibus cæteris animalibus eft 5 a qui- bus tarnen quædam fimiæ excipiendæerunt, quibus cerebrum nihilominus quam huma- num datum fuit*). Piffibus & animalibus frigidi fanguinis tarn exiguum natura im- pertita eft , ut illud aliqui Cl. Viri pro ap¬ pendice duntaxat medullæ fpinalis habere non dubitarint. Maxima diverfîtas depre- henditur in cerebri variorum animalium jftru&ura ac compofîtione : habent enim pleraque animalia nervös olfaftorios craffos " & cavos , proceffus mamillares vocant 5 dum interim contrarium reperitur apud ho- minem $ gyri cerebrum deficiunt in gliribus & *) HaluER. de part, corp* hum. fab, Torn, VIIL