=$&= i certo novimus, multam partem latere, & fore ut non exigua æternum lateat , fi de futuro hominum profedu ex eo judicare liceat, quem fecula præterita produxerunt Propterea tarnen non omnem fpem nobis abjiciendam efle exiftimo, præcipue fi cau- fam tardi illius progreffus reperire & amo- vere potuerimus. Et hæc quidem meo ju~ dicio partim in difficultate rei fita eft,quam non nifi improbus labor vincere valet $ par¬ tim autem in amore hypothefium , quæ ad fundiones fyftematis nervofi explicandas excogitatæ funt. His quippe fidis veri fpe- ciebus plerique contend vera & meliora quærere negligunt, & qui quærunt, nifi præjudicia ex hypothefî n.ataabjecerint, cla- ram fiepe veritatem non vident. Abfque omni itaque hypothefî périme¬ ra fada fundiones præcipue naturales ner¬ vofi lyftematis exponere hoc tentamine ag- greflus film, quod fî probatum, & emen- dando (quod quidem meos labores vel ma¬ xime indigere agnofco ) addendoque perfe- dius redditum fuetit, præternaturalibus e- jusdem iyftcmatis fundionibus explicandia facile & utiliter applicari poterit. Certas obfèrvationes & expérimenta celeberrimo- rum Virorum pro bafi habui , quæ dubia funt, dubie dixi, & quæ inexplicabiiia vi- fa, circa ea ignorantiam potius faflus fiim, quam pruritu omnia explicandi ad irnpro- babiles confudflem hypothefes. Quam A % prope