a fun&iones corporis hurnani , quail's eft digeftio, nutritio, fecretioque, quæ funftio- nes lælis nervis certe non diuillæfæ manent. Taceo partem, quam fyftema illud in om¬ nibus ferme morbis habere compertum eft. Unde apparet operæ prætium effe, ut fedulo inftrufturam & proprietates fyftema- tis nervofi inquiramus, magnam quippe inde lucem pro arte medica fperare iicet, quæ etiam non contemnenda pro iis effe poterit, quorum fe ipfbs cognofcere inter- eft. Qui enim animam , nobiliorem fui partem, fibi magis perfpedam habere cu- pit, earn ex actionibus fuis noffe debet. Hæ vero , quamdiu anima cum corpore conjuncta eft, nunquam tam puræ & tam finceræ funt, ut fyftema nervofiim , quod immediatum animæ inftrumentum eft, non etiam partem in iis haberet ; oportet ita- que, ut ftruâura & proprietates fyftematis nervofi bene perfpectæ fint determinaturis , quid in illis animalibus aftionibus ftruâuræ proprietatibusque fyftematis nervofi adfcri- bi debeat, & quid cum certitudine foli ani¬ mæ immateriali tribui poffit. Poft maximorum Philofophorum & Medicorum ab omni tempore in explican- dis funftionibus fyftematis nervofi impen- fbs conatus tarnen adhuc cum Haixero *) nos dicere oportet : exiguum eile , quod certo *) Elens, phyf, T. V, pag, 529.