==^P== 139 materno hæret, a caufis præternaturalibus morbofis aliquomodo vitiari aç deformari poffit, nullus credo in dubium vocabit; fed hæ deformitates etiam non pofliint efle aliæ, quam quædam cutanea vitäa, vel quarun- dam partium jufto majus vel minus incre- mentum, vel earum praeternaturalis coali- tus aut divi/îo , quæ in fœtu jam rede for¬ mate oriri poflünt a variis caufis foetui vel a languine matris, vel ab humore foetum ambiente J funieuio umbilicali , placenta, & iplo utero commtmicatis. Nam quod acrimonia ßmguinis poffit variis cutis vitiis anfam dare certum eft , fic quoque cutis excoriationes coalitui digitorum, labiorum, ani &c* anfam dare pofliint ; & caufæ ali- quæ morboße in fœtu nafei pofliint, quæ liumorum in aliquarn partem affluxum vel augeant vel minuant jufto plus, & tune in- crementum earum jufto majus vel minus in- telligitur. Verum taies fœtuum monftro- fitates, ubi partes quædam nimiæ flint e. g* capita, extremitates , & ipfe truncus du¬ plex ; vel ubi iterum talis notatur partium defedus e«g, artuum tam fiiperiorum quam inferiorum, tegumentorum &oflium cranii & ipfius pro maxima parte cerebri , ubi nulla corruptio ac putrefadio , quæ illas partes deftruxiffet 5 accufiiri poteftj vel ubi demum aliéna fabrica detegitur e* g. vala aut nervi alio, quam fblent, loco exorti, alia, quam folent, ratione diftributi, vifee- ra