37 mento careat ob comprefTa fîia vafa a dente fii bfeq tient c, verum & ipfiim feptum, feu dia¬ phragma offeum commolitur, nt via tanto pa¬ tentier ad exitum fècundarii dentis paretur. V. An dentes continua Ù* tötet vita increfcunt ? Plurimorum Anatomicorum ex ante di- öis patet opinionem fuifle, quod dentes perpetuo crefcant 5 cum crederent dentibus perpetuo tantum noviter opponi, quantum per quotidianum uflim deperditur ; verum hi Auäores non rede dentes afpexerunt, fe- cus vidifient, quid per quotidianum uflim in dentibus pereat nunquam am plins refti- tuendum. Aliqui perpetuum iliud dentium incrementum tarn in longum quam in latum ex fequentibus exemplis probari pofle autm mabant : quod nempe dente uno evulfo dens oppofitus in vacuum faâum fpatium afliir- gat, vicinisque elatior fiat ; fecundo dentes proximos denti evulfo ob incrementum fiium in latitudinem ad fe fe accedere & pro parte foramen iliud explere. Ad hæc refpondit Celeb. H VN ter. qui citati operis Cap. de con- tinuo dentium incremento 3 quod ilia obferva- tio de affurgente dente in fpatium dentis op- pofîti proveniat a difpofitione procédais al- Veolaris ad aflurgendum, cum refiftentia ei per dentem oppofitum, qui contraniti foiebat, ablata ht. Etiam forte ea ratio pro parte C $ locum