OBSERVATIONS ANATOMICAE £>E DECR'EMENTO DENTIVM CORPORIS HVMANL $• i. Non tantopere exhaufläm corporis hu» mani cognitioncm elfe, quin multa adhuc addenda & perquirenda fint, eft mo¬ llit um fummorum in arte virorum, qui a perfcrutatione naturæ fè fèmper doäiores rediiflè faffi funt; attamen novas anatomi- cas obfervationes in lucem proferre de die in diem difficilius fieri pari jure adftrui pofle videtur : nam quanquam rerum in corpore humano obfervandarum multitudo ingens fuerit 3 earn tarnen poft tot inventa totque ac tantos maximorum virorum felices labo- res jam notabiliter diminutam fuiffe opor¬ tet; accedit adhuc 5 quod y cum plerum- que faciliora obfervatu magisque obvia prius detegantur 5 poftremo remaneant res maxi¬ me obfconditæ 3 ad quas penetrare non licet facile induftriæ humanæ. Nihilominus ta¬ rnen mihi hodie obfervationes aliquas dc A 3 de-