HURU SVENSKA UTSÀDESFRÀGAN FÖRTS PÂ AFVÄGAR GENOM HERR BIRGER WELINDER FEiH STAUTET AF JUIiT 1 885—2 APRIL 1890 BELYSNJNG AF EN NUTIDSFRÂGA MED BÄRSKILD HÄNSYN TILL Utsädesföreningens och Svenska Utsädesfragans framtid TH. BRUUN VON NEERGAARD STOOKHOLM GKRNANDTS BOKTRYCTCERT- AKTIKBOLAG 3890