III. Förteckning öfver sorterna i diverse slags försök pa olika platser och jordmaner inom landet 1904. Beskrifning öfver sorterna äterfinnes i förteckningen öfver sor¬ terna pä Svalöfs försöksfält. 1) Malmöhus län. Alnarp. Jemförande försök. t' «■-, a) Hafre. b) Korn. 1. 0302. Svalöfs Hvita, Propsteierhafre. 2. 0329. 3. 0331. 4. 0335. 1. 0202. 2. 0301. 3. 0403. 4. 0702. Svalöfs Chevalier II. c) Ärter. 1. 0185. 2. 0234. Svalöfs Concordia. Hylltorp. Limhamn. Lätt lermylla, kalkrik; prima kornjord. 1. Jemförande försök. Korn. 1. 0105. Svalöfs Prinsesskorn. 6. 0403.- Svalöfs Chevalier II. 2. 0110. Hannchenkorn. 7. 0506. „ Svanhalskorn. 3. 0202. 8. 0702. 4. 0301. 9. 070G. „ Primuskorn. 5. 0402. Svalöfs Gulekorn. 10. 01001. J ätte-sexr adskorn. 2. Markörförsök. Korn. 1. 0105. Svalöfs Prinsesskorn. 4. 0124. 2. 0110. >? Hannchenkorn. 5. 0125. -3. 0123. 6. 0126.