P LA N T Æ HYBRIDÆ, Ota», Su* PRÆSIDïO, D:n« Doct* Carou Linnæi; S:Æ R:Æ M:TIS ARCUlATRI, PUBLICÆ DISQUISITION! JOHANNES J:nis?BAARTMAN, Auftro - Finlandus. ‘Vpfaliæ 175-1. Novemb. 13. Omnium fere unanimis diu fuicconfcnfus, vi-; va oronia ex femine propagari -, fœtus ean- dem inire vivendi rationem, quam antea parentes^ iingula intra fuas fpecies mulüplicari, at- que adeo univerfa viventia, qualia in principiô in- llituta erant, talia ctiam in pofterum fine Tpecie* nim, vel mutatione, vel mixtione permanere. Neque vero meum cil propofitum hac occafione , rcceptas illas ab emditis opiniones refellerc} mUl- to minus eximiis Creatoris operibus quid detrahere, fed tatummodo rationes, qua: mvarum in rtgno Ve~ gttêHU fpecurum ortum probare videntur, in medium pro