Onder den hefboom liggen twee electro-magneten. Bij het sluiten van een stroom trekken zij den hefboom naar beneden. Men maakt gebruik van dien stroom, bf om vaste tijden, bijv. secunden, op den cylinder te no¬ teeren, of om door gelijkmatige sluiting eene grootere gelijkmatigheid van den prikkelenden stroom te verkrijgen dan door drukking met de hand mogelijk is : de gelijk¬ matige opening is dan door een veer onder den hefboom verzekerd.............../ 22. 38. Constante latterij model Dr. Stöhrer van 40 ellementen f 90 „ -V ‘ 30 - - 75. 20 Orly V ^ f e r 'l S t 39. Losse goed geamalgamcerde zinJcp/aten vooi Stohrer batterijen Lang 130, Breed 42, Dik 4 mm. (of op te geven grootte) . ............ f Id. voor elementen van Grove ...... - 40. ’Linkcylinder voor Stohrers inductie apparaat - Mempoljei tot verbinding van dikke galvanische - 60 + 41 geleiddraden . . . Idem idem voor dunne / 42. Een Ronde Poolwip met losse kruisdaden. . f 0.30 o.da i .-j— 0.50 0.27 7.00 43. Een Inductie Apparaat volgens du Bois-Reymond met 2500 wendingen . .......... f 37.f>0 Idem met 5000 wendingen......... - 48.JS0 „ „ 7000 „ ......... - 58.^0 44. Stroomsleutel volgens du Bois Reymond, f 6.pli dito dito met kwiksluiting......- 8(f5 45. Koperen Memmen om geleiddraden geisoleerd aan de tafel te bevestigen....... f 3.— Idem kleiner ...... ....... . - 2.^ 1 vui oy £o,îü . , uJ^r-v- A —\JL- "V*—/ oy L o, hl\ . i à- s(üA~ ij 5” tj s j)j o eiyMvMA 3 O (jiztaj as{jiA j ß A 1,50 'j^uovuj ( pCiSjS) ^2-, / /)• 'Y- /VlAAA.^M/J^irxr-Ô L C? p fT O A, 4-"l^ IslIGl- a/\r^A A AsV- ü VW'ßUctfaj. . j H twv» |ÿ . 'f iuvWU^ VVu ii Uhï .WU^v^ w^CUctfai. OA,QKA*L^'A/uy^/eJU~. Crj] j ijj S' O ^é-eJA. At-tsOstliJL nrrrzAI ( (JiJA _______ -4 3<£ CcA**-' iiuJvHji 1 iltllAHJTJU.-VTtri, 3 0