12 34. Gaskamet voor eleetro-physiologische proeven, in ’t lijzonder op levencle vliezen. Engelmann. Onderz. Labor. Serie III. Dl. II. bl. 9. Bodem der kamer : een op 3 voetjes rüstende schijf van eboniet, van 13 ctm. middellijn, 1 ctm. ' dikte. Deksel : een glazen klok van 12 ctm. hoogte 11 ctm. middellijn, met breeden plat af- geslepen rand in een slenf op de ebonietschijf rüstende, boven met doorboorden hals, waardoor een thermometer kan ingebracht worden. Op den bodem der kamer 6 klemschroeven, een voor een geleidend verbonden met correspondeerende klem¬ schroeven buiten op den zijrand der kamer. In de ruimte tusschen de klemschroeven binnen de kamer komt de-objeetdrager,'een ebonietplaat, voorzien met 1° in het midden een vertikale klein, tot lixeoren van een hoefijzervormig kurken raampje, waarop het dier- lijk vlies wordt uitgebreid, en 2° aan elke zijde een glazen kolommetje ter bevestiging der electroden. Tot afleiding der electrische stroomen van het praepa- raat dienen kleine buisvormige onpolariseerbare electroden, aan looddraden bevestigd, elk door een zeer dünnen draad met een der klemschroeven verbonden. ^ De andere klemschroeven dienen tot toevoer van elec¬ trische stroomen, hetzij tot prikkeling hetzij tot galva¬ nische verwarming van het object. Twee knievormig gebogen glazen buizen, door den bodem in de kamer voerende, dienen tot toe— en afvoer P 22 — van gassen . .............. 35, KikvorscUritsen volgens Mare y waaraan zieh twee__ > hefboompjes bevinnen welke men naar verkiezing meer of minder spanning kan geven, voor het registreren der con tracties van kikvorschspieren als de beide gastroenemii {)