10 cel en de beide glazen geplaatst, en het geheel door middel van twee koperen klemmen tegen elkander ge- schroefd. —• Beide glazen en de cel worden nu met hetzelfde vocht gevuld. — Niet elastieke tusschenschotten (kleiplaten b. v.) dienen, om het lekken en breken te voorkomen, aan iedere zijde met een elastischen ring (b. v. van gutta-percha of dierlijke blaas) bedekt te worden. — Dunne, zeer buigzame vliezen, b. v. kikvorsch- huid, worden tusschen twee zeefvormig doorboorde plaatjes van hardcaoutchouc ingesloten, ten einde het doorbuigen te voorkomen. Het toestel dient tot demoustratie : 1 van het feit der electrische osmose, 2 van den speeifieken invloed der mem- braan : uit het stijgeu of dalen der vloeistof in de cel in verband met de richting van den galvanischen stroom blijkt, welke der beide tusschenschotten een grootere elec^ trisch-osmotische permeabiliteit bezit. — Door één der tusschenschotten weg te laten, kan het toestel in een gewonen osmometer worden veranderd . . . . . f 18.' 28. Wectroden met vochtige hamer voorphysiologisch onder- zoeh. D o n d e r s. [Onderz. ïah. ser. III. D. I. bl. 4) j a. Onpolariseerbare, bestaando uit glazen buizen, nabij het dunne omgebogen einde voorzien met een gat, dat gesloten is door Cl Na houdende bevochtigde klei, in het onderste gedeelte van het buisje aanwezig : op die klei komt de zenuw te liggen. Het buisje is verder te vullen met een oplossing van sulphas zinci, waarin een staafje van geamalgameerd zink. 1. Vier dergelijke electroden aan standaard tusschen klem, reikende in een vochtige kamer van geslepen glas, twee voor een polariseerenden stroom, twee voor een prikkelenden stroom op de daar- over zieh uitstrekkende zenuw (vergeh D o n d e r s , Onderz, Labor. Ser. III. D. I. bl. 4 en P f 1 ü g e r’s