III. BLOEDSOMLOOP EN ADEMHALING. 20. Schema van den bloedsomloop (bij het onderwijs) te ge- gebruike. Een elastische zak met klapvliezen zuigt water op uit een vat. Bij hêrhaalde drukking op den zak worden , golven of in een glazen of in een caoutchoucbuis gedreven, waarbij respectievelijk stootswijze of continueele uitvloeiing Of een lange eenmaal oingebogene veerkrachtige buis wordt verder het gelijktijdig bestaan van stroom- en golfbewe- ging aangetoond en door twee veertjes op naast elkander gelegene plaatsen der buis de snelheid van voortplanting der golf geconstateerd, desverkiezende geregistreerd (ook met drukkingsverschillen). Verg. Donders, Physiologie des Menschen, Leipzig B. I. S. 80. Tot auscultatie vödr en achter een verwijding geeft de buis tevens gelegenheid f 75.— 21. Een Spirometer volgens. bijzonder goede con- / structie ........ . ......Mr-JS JA 22. Transportabele pneumatische apparaten ( Waiden - burg’s systeem) veel verbeterd ....... f 85. — 23. Toestel voor het Pegistreren van Watergolven in elastische buizen door luchttransport volgens Dr. Brondgeest/ 4.40 24. Glazen KirJcvorschbritsen om de bloedsomloop oih > der het microskoop waar te nemen......f 4.— / 25. Een toestel van Holmgren om de bloedsomloop in de longen van kikvorschen onder het microskoop na te gaanf. 12 50 26. Schema der' drukhingsverhouding big de respiratie. Donders. (Physiologie des Menschen. Bd. I. S. 403.) Een glazen cylinder (thorax) is aan de onderzijde gesloten door een elastisch vlies (middelrif), aan de bovenzijde door een stop met drie openingen : 1. voor een buis (trachea) met caoutchoucblaas (longen) ; 2. voor een manometer, -aAtsi- hst-wisf' zju^ nre^alsisJLeu^ clx. juuuPtz- fyvwvu oLha^ txJo 3 5". n^çA^- j rL .- .j 7 t U. ryv^ V v v