T cA,(C /*<?d ' fl* û> jSâ^méAAéZn'. ■t*€i <?+v ^yyn/ (7^7's$2: ______ LyjAtAeM* 'Jty^rÿct J^7, 6-0 ffiûïpny {'iéUtJj] ynyÿl> 7^u>eî ^ /jtyn/tspt/iv /VCma< fë/l—-. - $* fwrtAe//rmn i*nd f4i. //. ÿ/pl/7/* /m tuy) ^e^iayc^ 0&* fflp'PwÂyÂc- ’y/éi^scduiyfjew & . 'TtThitrf //lS&s>ts + 7 / ^r vjtadtvttaeA*, 7 û^l£J?'ù>y*is fl/ûyv '*3^' }/^<y3ï>+J2y?yrt-' 4ÂA %/*i ~ t^JcycJy, $fcJu'/t> Jÿm 7L, ÿéiAy 'wyv fsmiJZ- ^AdÀ^ s/t * y„f7/f / im. S /My orfZaaigr TAU*/Je Jpyyuw /$y 4UîedL ^hêj / 7a/jd. ^v // 1/ 7 u f:4 lende slagaderen vooral voor kliniscli gebruik. Ieder \ deel is practies ingericht voor bet gebruik in laboratoria J Onderz. Labor Serie III. DJtï. bl. 326. Het kistje bevat : . - 1. Cylinder met inwendig raderwerk, door draaiing met de hand op te winden. 2. 2,22 2. Twee cardiographen van Marey om gelijktijdig ademhaling en pois op den gezwarten cylinder te régis- treeren. 3. Een doosje pennen om, desverkiezende met inkt op wit papier te registreeren. 4. Een groot luchtkussen voor het registreeren der ademhaling, met lint om de borst of buik te bevestigen. 5. Een klein luchtkussen, met houten plaat en stift (hierdoor zeer gevoelig), in een beugel besloten, op hart of slagader te appliceeren. 6. Geglansd papier voor den cylinder. 7. Curven van ademhaling en pois, gelijktijdig met het werktuig verkregen. f 75.— 2,0, 7. dito horizontaal ^rPH/'ij t. i n/t-S sz/-ptT~. 3^’molen\olgeifs Pro£ Engelntom zie on der- ySipk>gisch raboratoriumVtn Reeks Deel I, 16. Een bij behoorend toestel om de verkregen curven te fixeeren met flacon vernist. . . , . . . . . f 2.80 ... ?r j < 2 f 0\ 17. Een verticale registreer cylinder'die men bij het röndraaiien met een willekeurige snelheid kan doen dalen ( waardoor een spiraal beschreven wordt, zeer praktisch f jj ŸÛ - / ingericht