T" PRIJSCOURANT. I. MIKROSKOPIE. 1. fochtige icamer voor miJcro-biologisch onclerzoeh. Engel- mann, Onderz. Labor. Serie II. Dl. I. bl. 140. Me- talen kastje van 80 mm. lengte, 40 mm. breedte, 7 mm. hoogte, 8 mm. Wanddikte, bodem een glazen plaat. Deksel met centrale opening van 15 mm. middellijn, die van binnen door een dun dekglas luchtdicht gesloten is. In elk van de beide körte zij wanden der kamer opent zieh een metalen buisje van 80 mm. lengte, 4 mm. dikte, dienende voor toe- en afvoer van gassen. Om den invloed van electrisclie strömen op het object, dat zieh in de met lucht of een ander gas gevulde vochtige ruinate bevindt, te kunnen nagaan, loopt van twee klemschroeven op de ondervlakte vau het deksel een bewegelijke platina-draad naar den druppel. Om den invloed van temperatuurs veranderingen, en hoogere warmtegraden te kunnen onderzoeken, neemt