E E R S T E AA F T E K E N I N V ertoonende een Manlyk lichaam van vooren getekend. A. het Hoofd , verdeeld in een gehaird 1. en een niet gehaird 2. gedeelte waar in is 5 B. het Voorhoofd. C. de Neus. D. het linker Oog. E. de Wang. F. een Oor. G. de Mond , of opening der H. Lippen. I. de Kin. K. de Hals. L. de BorPc , welks uitwendige deelen genoemd werden , M. de Tepelen. N. de holte beneden de borPc , of Kolkje. O. In den Buik , ofonderholte des lichaams , ziet men P. het bovenfte gedeelte Van den Buik. Q de zyden , Liefchens des zelfs midden werd R. Naavel en het onderfce gedeelte S. de Schaamelheid genoemd. Ledemaaten noemd men T. de Armen en V. Beenen , tot welke de W. Dyen , X. Voeten, Y. Schouderen en Z. Handen gevoegd moeten werden." Maar op dat de Leezer het uitwendige Verfchil tuffchen het Man- en Vrouwelyk lichaam mogte zien , werd in de TWEE-