OBERDEUTSCHE SCHULE 454 f l Klassische,- Büdel-Schau Nr. 454 Germanisches Museum, Nürnberg ALBRECHT DURER 1528 Beweinung Christi Christ pleurä VEILAIIÄNSTAL" II WISIENSGHÄFT VÜIMÄLC FRIEIR.