Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nederlandsch Archief voor Genees- En Natuurkunde
Person:
Franciscus Cornelis Donders Willem Koster
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit39803/36/
•107 
UITTREKSELS UIT DE NEDERLANDSCHE 
LITTERATUUR. 
I. In eene verhandeling : Sur les contractions dans les 
mélanges de liquides 4«. La Haye 1864, hebben de Heeren 
M. Iloek en A. G. Ondemans onderzoekingen mede- 
gedeeld over de contractie der mengsels van het azijnzuur- 
kydraat met water en van mengsels van zout-oplossingen 
met water. Daarenboven kebben zij de contracties voor 
de mengsels van bet zwavelzuur-hydraat met water, en 
van aleobol met water uit de digtheidsbepalingen, resp. 
van Bineau en van von Baumkauer berekend. De 
algemeene uitkomst is deze: „Wanneer men aan eene 
„zekere hoeveelheid vocht acktereenvolgens constante 
„koeveelkeden van een tweede vockt toevoegt, zoo volgt 
„telkens eene contractie van ket volumen, het sterkst bij 
„de eerste toevoeging, steeds afnemende bij de volgende. 
’’üeze wet geldt niet sleckts voor gekeele aequivalenten, 
”maar ook binnen de grenzen van een enkel ^equivalent 
”van ket toegevoegde vockt. In één geval, bij de ver- 
„menging namelijk van alcokol met water, gaat de 
’’afnemende contractie (na ket vijftiende aequivalent toege- 
voegd water) in dilatatie over.” Yoor azijnzuur is de 
contractie ruim 4 malen kleiner dan voor zwayelzuur, 
maar de gang zoo overeenkomstig, dat zij welligt door 
eene en dezelfde formule zal knnnen worden uitgedrukt. — 
Het onderzoek keeft aangetoond, dat men geen regt keeft, 
juist ket digtheids-maximum van ket mengsei als eene 
sckeikundige verbinding te beschouwen: nadat dit maximum 
bereikt is, koudt de contractie niet op, maar gaat op eene 
wijze voort, die zieh regelmatig aan de voorafgaande 
aansluit. 
Bij de bepaling van de digtheid der mengsels, was ket 
er vooral om te doen geweest, kunne indices van refractie 
te kennen. Deze zijn door dezelfde schrijvers bepaald, 
met een goniometer van Babinet, en medegedeeld in eene
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.