Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nederlandsch Archief voor Genees- En Natuurkunde
Person:
Franciscus Cornelis Donders Willem Koster
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit39803/24/
391 
klank der snaar regt duidelijk koort, reeds vôôr men de 
overige partiele toonen door den opvallenden vingerkeeft 
tot zwijgen gekragt, en eindelijk sekijnt de klank der 
snaar ons een gekeel aocoord, waarvan kij ket dempen 
op de regte plaats één der aanwezige toonen gelijkmatig 
klijft doorzingen, terwijl allen, die kier geen knoop kekken, 
worden uitgedoofd. Brandt sloeg reeds dezen weg in, 
om de koventoonen te kooren. Hij voldoet dan ook uit- 
nemend. Tweedens kan men, door eene tweede snaar m een 
der koventoonen van de eerste te stemmen, zick overtuigen, 
dat alléén, wanneer de aanslag zoo is gesçkied, dat die 
koventoon er in aanwezig zijn kan en, klijkens ket regt- 
streeksck onderzoek, op de evengezegde wijze, ookwerke- 
lijk is, die snaar in medetrilling wordt gekragt. Merk- 
waardig is vooral de resonance, wanneer men eene tweede 
snaar unisono aankrengt, en wel eene gewone darmsnaar 
naast eene met metaaldraad omwondene, zoogenaamd zilve- 
ren. Bij directen aanslag versckilt ket timkTe tusseken 
deze keide snaren zeeT kelangrijk. Maar krengt men 
door aanslag der omwondene de darmsnaar in medetril¬ 
ling, en dempt men nu den klank der omwondene, dan 
gaat de trilling der darmsnaar voort in een timkre, op 
ket gekoor niet te ondersckeiden van dat der omwondene. 
Bij gevolg, neemt eene snaar door resonance al de partiele 
toonen aan van sommige klanken, in zoover ze voor trilling 
in die partiele toonen vatkaar is, zelfs al kan men door 
aanslag die verkouding niet regtstreeks in de resonerende 
snaar verkrijgen. Treffend is vooral ket effect,-wanneer 
men eene darmsnaar een octaaf kooger stemt dan de om¬ 
wondene, en nn in die octaaf (dus kij verdeeling in ’t 
midden) de laatste met kaar eigenaardig timkre aan- 
slaat: kij demping-der omwondene meent men nu zeker 
nog deze. en deze alléén, te kooren, terwijl integendeel 
;
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.