Volltext: De Aure Et Auditu Hominis Et Animalium

16 
Fig. 44: 
Cranium Cobitidis fossilis non effractum, »*> eodem latere visum,.- paulo raaius. Capsula os-, 
sea vertebrae tertiae et secundae aperta est, ita, ut vesica natatoria et ossicula tria au- 
ditoria ibi inclusa sede naturali videantur. ..... .. 
1. Vesica natatoria, capsula ossea effracta, conspicua. — 2. Ostium externum 
capsulae osseae. _ 3. Processus- transversus« cavus-vertebrae secundae, eiusque ostium ex¬ 
ternum ab ostio capsulae vesicae septo separatum. — 4. Malleus cavitate laterali verte¬ 
brae secundae cum reliquis ossiculis auditoriis fiiclusus, cuius extremitas posterior vesicae na- 
tatoriae alligata est, cuius processus artidularis médius, in foramine quodam vertebrae hae- 
rens mobili uexu cum vertebra secunda coniunctus est, cuius extremitas anterior incudi 
alligàta est. _ 5. Incus, ossiculum omnium minimum filiforme, inter malleum et sta- 
pedem interposita, nullo modo veftebrae ip« alligatai — 6. Stapes, conchae formatn ha- 
Hens, atrium sinus imparis claudens, margine anterior! clanstrum tangens. — 7. Claustrum, 
au-iurn sinus imparis tegens. — 8. Ossis occipitis pars basilaris, in qua magnum foramen, 
foramini occipitali laterali Cyprinorum aequiparandum, conspicitur. Hoc foramen Pohlius 
pro aditu auris externo hâbuit: ' Sed cum in cavitatem cranii, non vestibuli ducat, potius 
pro ostio vestibuli ossei (cranii) habendum est. — 9. Pars spinosa seu plana ossis occipi- 
. __ 10. Pars lateralis dextra ossis occipitis, in qua scapula affixa est. — 11. Os 
parietale uUiusque lateris. — 12. Os frontis utriüsque lateris. — 13. Foramen, fonta- 
nellae instar ab Iris ossibus formatum, a cute obductum, utilitatem ostii vestibuli ossei (cra¬ 
nii) habens. .— ■ 14, Os supraoculare. —- 15. Os nasi. — 16. Spina subocularis; 
ossium subocularium rudimentum. — 17. Spina naialis. — 18; Maxilla superior. — 
19. Os intermaxillare seu labiale. — 20. Maxilla inferior, cuius pars articulâfis os sepa¬ 
ratum est, et a quibusdam anatomicis os postmandibulare appellatur. — 21..Ossa pala- 
tina _ 22. Os iugale, cum maxilla inferiori articulo iunctum. ■— 23. Os iugale se¬ 
cundum, inter tertium et primum interposhum. — 24. Os iugale primum a Cuviero Pré¬ 
opercule appellatum, cum osse quadrato coniunctum. 25. Os quadratum, cum osse tem- 
porum articuli ope coniunctum. — 26- Operculum branchiale. — 27. Os suboperculare.- 
__ 28. Os prneoperculare. Haec ossicula operculi et operculi accessoria a Geoffroy cum mal- 
leo, incude, osse lenticulari et stapede comparata sunt. 
Fig. 45. 
Caput et corporis pars Cobitidis fossilis, magnitudine naturali delineata. 
» * 
1. Locus pone marginem operculi posteriorem, quo cutis, aperturam externam capsulae 
osseae vesicae natatoriae obducens, margim eius aperturae firmius adhaeret, quo fit, ut in super¬ 
ficie corporis impressio appareat. 
. -• Fig- 46. . 
Idem caput Cobitidis fossilis eodemque situ delineatum. Cute dissecta et reflexa, musculi quidam 
in conspectum veniunt, quorum neuter aperturam capsulae osseae vesicae natatoriae tegit.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.