Bauhaus-Universität Weimar

142 ==3^=== 
quitur, ut cerebrum cerebellumque proprie 
fumtum cum fuis partibus, Senfbrio com- 
muni excepto, lint organa cogitantis facul- 
tatis ; & quibus animalibus hæc organa pe~ 
nitus défont, licet conjicere, iisdem quoque 
deefle facultatem cogitandi, fed vivere ea 
fbla vi nervofa Senfbrii communis & ner¬ 
vorum, quibus praedita font. Hucufque 
determinari nequit, quænam cerebri & ce- 
rebelli partes his vel illis intelledus partibus 
imprimis infèrviant. Conjeduræ, quibus 
id aflequi conati funt Ci. Viri *) valde im- 
probabiles font, manetque hucufque ifta 
Phyfîologiæ pars æque craffis , ac antea 
erat, velata tenebris, nec lucem aliquam 
nobis alia ratione cum Hallero credimus 
accendi polie, nifî fodione diiigenti cere¬ 
bri hominum fatuorum, apopledicorum, 
& aliis vitiis intelledus laborantium. Mul- 
tæ quidem jam extant hue facientes obler- 
vationes,quarum tarnen haud paucæ funt non 
débité inftitutæ, & multisintextumeftpræ- 
pofterum obfèrvati judicium ; quare adhuc 
& quidem jure merito de infufficientia rede 
fadarum oblervationum conquerendum eft, 
quod utinam plures ingeniofbs Viros excita- 
ret, ut oblata occafîone folicite adnotarent, 
quæ in vita obfervanda erant infîmilibusca- 
fibus, & poft mortem cerebrum cerebellum- 
que 
*) Videantur placita Arabum in Capitis primi §. IÎI* 
& in §. VI. Sententia WlLLISII, LaNCISII, DE 
la Peyronie, & Mayers
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.