Bauhaus-Universität Weimar

næ generantur. In his abfedam caudam 
regenerari perfeâe ad quartam usque vicem 
& ultra expertus eft ita , ut in nova tali 
cauda tam membranæ quam mufculares fi- 
bræ & vala arteriofa venolaque renata fint, 
quam vis hæc in nova cauda nonnihil aliam 
fànguinis circulationem illi facere videren- 
tur 3 quam quidem in veteri fiierau Ob- 
fèrvavit præterea quod tantum præeifè re- 
nafceretur , quantum abftulit, nec plus nec 
minus , & facilius ac citius in junioribus 
quam in proveâioribus# Secundo etiam 
limacibus terreftribus totum caput cum cor- 
nubus, oculis, &c. regenerari, quamvis val- 
de organicum fit, cum fuo gaudeat cere, 
bro, nervis, oculis, cornubus , mufculis , 
labiis, dentibus &c* fieri tarnen hujus capi¬ 
tis regenerationem ita, ut in diverfis expe- 
rimentis diverfæ capitis partes prius in con- 
Ipeélum prodeant. Tertio in lacerta aqua- 
tica caudam, pedes, imo totas maxillas per- 
feâe una cum fuis offibus, ligamentis, muf¬ 
culis, vafîs, & nervis, ipfisque dentibus, & 
quidem iterato, ut in junioribus intra men- 
fem Iunium, Iulium & Augufhim fexies 
pedes & eau das novas perfeâe renatas ob- 
fervaverit, hineque in utiica falamandra fpa- 
tio illorum trium menfium fexcentum oâua- 
ginta & fèptem offa noyiter regenerata nu- 
meraverit ; in adultioribus tarnen longius 
tempus requiri. In hac régénérations præ~ 
cifè id redire notatur, quod ablatum eft* 
g,
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.