Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Vägledning genom Allmänna Svenska Utsädesföreningens Försöksfält på Svalöf 1893
Person:
Anonymous
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38150/21/
99 
H. Fait för flerâriga baljväxter. 
Beläget strax norr om stora föreningsbyggnaden — H pâ kartan. 
I. Stammar under förädling. 
Förädlingen afser här i främsta rummet uppdragandet af stammar 
med lätt grobart frö och sâlunda utan föregaer^le preparering af detta 
füllt odlingsbara. Sadda 1892. 
(Sma nummerstickor med skrifna siffror.) 
i. Gravial (Laihyrus heterofihyllus). 
2 — 3. Skogsvial (.Lathyrtis silvestris). 
4—5. Angsvial » pratensis). 
6. Tranvicker ( Vicia sepium). 
7. Skogsvicker » silvatica). 
8—9. Fogelvicker ( Vicia Cracca). 
IO — 
•14. Rödklöfver ( Trifolium pratense). 
i5- 
Alsikeklöfver 
i 
hybridum). 
16. 
Skogsklöfver 
» 
medium). 
i7- 
Hvitklöfver 
» 
re pend). 
18—19. Gigelsärt (Lotus corniculatus). 
II. Observationseliter. 
Olika stammar af klöfver, luzern m. m., utsadda förra aret (und. 
N:o 1) i och för förberedande undersökning och urval af i ett eller an- 
nat afseende karakteristiska plantor. Den af säljare erhallna uppgiften 
om profvets härkomst torde emellertid i ett par fall vara origtig. 
(1Sma nummerstickor med svarta skrifna siffror.) 
i. Skogsklöfver (Trifolium medium) i tredje äret efter frö af vilda plantor. 
2—3. 
Rödklöfver 
» 
pratense) 
efter frö af vilda plantor fran Frösön, Jemtland. 
4-8. 
» 
» 
» 
efter frö af i olika trakter af Sverige odlad rödklöfv 
9- 
» 
» 
» 
»Toten» frän Norge. 
IO. 
s» 
» 
» 
dansk. 
11 — 13. 
» 
» 
» 
tysk. 
14—16. 
» 
» 
» 
österrikisk. 
17—18. 
» 
» 
» 
holländsk. m 
19. 
» 
» 
» 
ungersk. 
20—21. 
» 
» 
» 
fransk. 
22—25. 
» 
» 
» 
rysk. 
26 — 29. 
» ■ 
» 
» 
amerikansk. 
30- 
» 
» 
» 
chilensk. 
31* 
» 
» 
» 
Thüringer Grünklee. 
32. Alsikeklöfver 
» 
hybridtim) 
svensk. 
33- 
» 
» 
» 
? 
34- 
» 
» 
2 
kanadensisk. 
35. Rödklöfver » pratense) 
36. Skogsklöfver » medium). 
42—47. Bläluzern (Medicago sativd). 
48—49. Sandluzern » media). 
50. Luzern, Svensk » falcatd). 
svensk.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.