Volltext: Berättelse öfver en med statsunderstöd företagen studieresa till Danmark och Tyskland (19)

55 
dock erhàller rabatt pâ utsädet och âterbetalning aî frakten därför, 
sedan försöket blifvit godkändt och redogörelse därför öfverlämnadt 
till ”D. L. G.” 
I allmänhet torde man kunna säga om dessa försök, att de äro 
förenade med obetydliga omkostnader men samtidigt ocksä mindre 
tillförlitliga. I betraktande af försöksverksamhetens ofantligt stora 
betydelse för jordbruket är det dock, enligt mitt förmenande, bättre 
att ofîra nâgot mer för försöken, om man samtidigt kan fä bättre och 
mera upplysande résultat. 
Dessa iakttagelser frän Tyskland synas mig därför ytterligare 
tala för, att vär lokala försöksverksamhet hälst borde ordnas ungefär 
sä, som jag redan förut i korthet omnämnt. 
Svalöf i November 1908. 
Vördsammast 
Erik W. Ljung.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.