Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Berättelse öfver en med statsunderstöd företagen studieresa till Danmark och Tyskland
Person:
Ljung, Erik W.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29256/24/
46 
bart sâdden. De bâda sorterna (a och b â plan I) placeras sâ, som 
figuren utvisar. Utsädet bredsâs i tvâ riktningar, och utsâdesmângden 
Sx aî strâsâden alltid 200 pund (100 kg.) pr danskt tunnland (0,55 bar)- 
För att undvika îôrvâxling aî de bâda sorterna, har man dessa i olika 
îârgade pàsar, 1 pâse for hvarje parcell. Efter sâdden myllas utsä¬ 
det pâ vanligt sâtt med.skumplog eller harf. 
Plan I. 
Försök med 2 sädessorter. 
12 Fællesparceller â 3/200 Td. Land. Samlad Areal c:a 3/g Td. Land. 
Försöksarealen = 24 Stk. à 1/mo Td. Land. 
13 
14 
15 
22 
16 
20 
När säden kommit upp, göres med tillhjâlp aî en Uten handplog 
smâ îâror (de tjocka linierna â plan I) pâ bestâmda aïstând îrân de 
ursprungliga gränslinierna och îrân hvarandra, sâ att îôrsôksparcel- 
lerna, som nu begrânsas aî dessa îâror, îâ en storlek aî 25,oX22,4 îot 
=1/ioo tunnland. Mellan de olika parcellerna finnes nu alltsâ nâgra 
îots aïstând, och skörden pâ denna mellansâdd täs ej med vid vâg- 
ningen. Därigenom undviker man, dels att îâ sorterna blandade i 
parcellernas kanter, dels ocksâ (hvilket anses ânnu viktigare) att de 
olika sorterna pâverka hvarandras aîkastning genom s. k. ”nabo-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.