Bauhaus-Universität Weimar

: PLANTÆ HYBRIDÆ. 4f 
Calyx ? niagis ovatus, fquamis apice fufcopintimis 
raembranaccis, apice acutis armatïs, j mägis gto- 
boius, fquamis apice obtufis, nec armatis. Radii 
corolla; in Ç luteæ filtulofæ, prifmaticæ, plicata:, 
ore tantum quatuordccim-dentato j~‘fn ^ vero pur* 
pure* aiit albæ, tubulofæ, infundibuliformes, lhi- 
atæ , ad medium quatuordecim-fidæ. JDifci tortsüa- 
ia Sj! æquales, luteæ, pillillo duplo brcvioresj $ 
ver j exteriores majores, purpurea; aut albæ, vix 
pillillo breviorcs. Semina Ç pappofa, ^ vero nuda. 
Jt tque $ quam maxime î, qua fruétificationis partes, 
diffimiiis etl, ut difficillime fub uno eodemque gp* 
nere cum $ referri poffit, cum filiæ $ Calyces carc- 
ant armatura ; Flofculi tftfci fenfim majores verfus pe- 
ripberiam evadunt, ut radius vix di ft inet us a dilco 
fit ; femivaque diverfa, in hac $ nuda, in J vero pap- 
poia -, quæ omnia tarnen conrra naturam Centaure* 
elle videntur. Itaque hæ plantæ, quæ genéris cha- 
radteribus diverfæ , habitu tarnen, facie, llrudtura, 
annuit.ite, lvaveolentia funt fimillimæ, etiamfi u- 
træquc luo Semir.c fefe propagant, & eo modo di- 
llinftas plantas, au tarnen diverfas lpecies, confti- 
tuunt ? 
2i. $ RHUS Vernis, 
? RHUS Toxicodendron. 
$ RHUS Copallium. 
Convenu $ cum reliquis ?, loco & patriaj 
cum Ç bac# fingularibus niveis,at cum foins pin- 
natis integerrimis_____ * 
M. ÿ CARDUUS tataricus, 
$ CNICUS oleraceus. 
c? CARDUUS ferratutoides. 
Planta # enata in horto cum plantis e fêminl- 
«ji.is fibiricis midis, habet folia interna pinnutifida, 
corol-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.