Bauhaus-Universität Weimar

PLANTÆ HYBRIDÆ. ** 
proferré. H* vero fapientiam gloriamque nutni- 
nis tantum abéft, ut infringant, ut ilia, aliis ratio» 
nibus ad cjus confirmationcm, quam quæ ab ei- 
pcrientia corroborentur, opus non habeatj logés* 
que Divinæ, quibus continctur natura, citius esc 
ipla expericntia, quam præconceptis opinionibus 
dcducantur. Vemm enim vcro , hoc argumentum 
nimis magnum efle, me que de h is rebus Tententiam 
ferre non audere, lubens concedo ; fed libertatem 
tantummodo mihi expeto, cxempla, obfervatio» 
nesque quasdam, quas Nob. D. Præfidis aufpicio, 
rtnhi pcrfpcâas reddere potui, exponerc. 
Vcteres, obfervationibus adhuc non fatis mni- 
xi, terram non folum Fungos, Mufcos, at* 
que Algas, verum etiam Herbas aç Arbores, ca» 
lu fortuito, ad leges tarnen a Creatore in principio 
Îiofit.is, producere crediderunt j immo Infecta, a- 
iaque Animalcula, ctianafi artificiofiffimc lint com¬ 
porta, ut maxima fcilicet in minimiseluçent, pu- 
uedine tarnen eadem cxire contenderunt- -r 
Vcrum fimul atque ad fublimiorem gtadum 
evefta: funt feientiæ, naturæ veftigia cxa«ius ri¬ 
mantes, fexccntis obfervationrbu« percepérùnt,per- 
pulilla ifta animalcula easdem quas majora, mîflûfë 
tifümaque vcgetabilia easdem quas Arbores ftxvare 
leges. Adcoque immortalis Harveus veritatem j 
antea jam fitndatam, ac in pofterum quoque per* 
manentem, hanc conftituit palladii inftat: omu ni» 
mirüm vivum ex evo. 
■ Pari quoquê modo feauentis temporis impigji 
fcnitiitores répererunt, nullum ovum fpeciem pro» 
pagare, antequam a mafeulo fœcundatum fit* Ge- 
nituMmque hujus «que necelCiriam ad novi indivir 
Pf^duétioneih at dvum ipfius efle^qua: duo con- 
junctim foetum fibi ûmillimum propagant. 
Ns
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.