Volltext: Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2 (2)

428 DÏDYNAMIA ANGÏOSPERM I A. 
Pist. Gertnen ovarum. Stylus firu & figura ftaminum. Stig¬ 
mata duo, acuta. 
Per. nullum. (?) * 
Sem. Naxovata, longitudine calycis, unilocularis. 
Obs. T ali galea Aubl. cum Amaionia Lirai. in omnibus conve¬ 
nu, excepta fructu, qui, fecundum Aubletium , efl Dmpa 
calyce lonpor ( ex figura, ) unilocularis, cottr/wtw/NucuIas 
daar hetntjpbttricas, unilocûlares. Anne forte Linnens tan¬ 
tum vidit fiuctum imperfect um? 
1062. BONTIA. + Plavi. 23, Dill, elth, 
49- fi S7- 
Cal. Periantbium monophyllum, qoinqtieparrituin: foliolis 
obtufis, ereûis; perfiftens. * 
Cor. raonopetala , ringens. Tubus Iongus , qylindraeeus. 
Limbus dehifcens. Labium fuperius ercftum , einargma- 
tum; Lab. infenus revolutum, femitriHdum, magnitudi- 
ne luperioris. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, ad labium fuperius in* 
clinata, longitudine corolle : duo reliquis alrjcra. Anthe¬ 
rs fimplices. 
Pist. Germen ovatum. Stylus (Implex, (îtu & longitudine 
ftaminum. Stigma bifidum, obtulum. 
Per. Drupa ovata, apice obliquo. 
Sem. N«jf ovalis, unilocularis, germinans. 
1063. AVICENNiA. Jacq.amer. 17g. f. 112; 
Cal. Periantbium quinquepartitum , perfiftens: foliolis fub- 
ovatis, obtufîs, concavis, ereftis; auchirn iquamis tribus. 
Cor. monopetala. Tubus campanulas, brevis. Limbus bila- 
hiatus. L.fttperiore quadrato, emarginato, piano ; L. in¬ 
feriore trifido : latiniis ova fis, zqualibus, planis. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, eretta, quorum duo an- 
teriora paullo breviora, ad labium fuperius reflexa. An- 
tberet fubrotundz, didymac. 
Fist. Germen ovatum. Stylus fubulatus, erefihas, longiru- 
dine ftaminum. Stigma biiidum, acutum : lacinia inferio¬ 
re deflexa. 
Per. Capfula coriacea, rhomboidea, comprefla, unilocula¬ 
ris, bivalvis. 
Sbm. unicum, magnum, figura capful«, conftru&um ex la- 
mellis quatuor caraolis, germinans. 
t 1064.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.