Volltext: Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2 (2)

DÏDYNAMIA ANGI0SPERM1 A. 423 
Ti ,* 
dens, (taminihus paulo longior. Stigma lartceo latum, bi- 
partftum : lamcllis parallel is. 
Per. Capfula sblonga, obfolete tetragona, comp relia, acu¬ 
minate, quadrilocularis. ~ 
Sem. plurima, fubovflta. 
O us. Flos Digitalis, fed fruclus diverßßimus. 
+ 1049. MIMULÜS. # — Gcertn. Cv- 
norrhyndiium Mitch. 3. 
Cal. Periautbium jnonophyllum, oblongum, prifinaticum, 
quinquanguläre, quinqueplicatum, quinquedentatura, æ qua¬ 
le , perliftens. 
Cor. monopérala, ringens. Tubus longitudine catycis. Lifo, 
br/s bilabiarus. Lab. fuptriur trtckum-, bibdum, rotnnda- 
tuin, lateribus reflexum. Lab* ittferius lacius tiifid'nn, 
laciniis rotundatis : intermedia minore. Palatum conve- 
xuin, bih'dum, e bait labii protüfum. 
Stam. Filamenta quatuor, filiformia, intra faucem: duobüt 
brevioribus. Antbera bifido-reniformes. 
Pist. Germett conicum. Stylus filiformis , longitudine fta- 
minuin. Stigma ovatum, bifiduin ,. compreflum. 
Per. Capfula ova!isv bilocularîs, apice transverfim dehifcens. 
Diffepimentum meinbranaceum, valvulis contrarium. 
Sem. plurima, parva. Receptaculum oblongum, diflepimento 
utrinque adnatum. 
f 10)0. RUELLIA. * Plum. 2. Dill. eltb. 
248. 249. — Gærtn. 54. 
Cal. Periautbium monophyllum , quinqueparritum , perfi- 
ftens : laciniis linearibus, acutis, re£tis, perfiftentibus. 
Cor. monopetala, irregularis, cullo patulo, inclinato. Lim¬ 
bus quinquefîdus, païens, obtufus : laciniis duabus fuperio- 
ribus magis reflexis. 
Stam. Filamenta quatuor, in dilatatione tubi pofita, per pa¬ 
ria approximata. Antbera vix tubo longiores. 
Pist. Germen lubrotundum. Stylus filiformis, longitudine 
ltaminum. Stigma bihduin, acutum: lacinia mferiori in* 
voluta. 
Pkr. Capfula teres, utrinque acuminata, biloculam, bivil- 
vis , elaftice unguibus dehifcens. DiffepimttttuM coutil* 
rium. 
Sem. nonnulla, fubrotuuda « comprefla. 
Obs. In quibusdam Rudimcntum flantims quinti- $.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.