Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26631/425/
PEVTANDRIA MONOGYNIA. 
70 
Put. Gtrmen fuperum, ovatum. Stylus craiTus, ere£lua, 
ftaminibus brevior* Stigma obtufum. 
Per. Drupu ovalis. 
Sem, Nucleus unicus, oblongus, glaber, hilo lateiali. 
f 392. LEEA. Um. mmt. 1. p. 17. Aqui* 
licia. L.mant. 2. p. 146. Gærtn. 1. p. 
346. f. *7. a. p. 127. f. 108. Cavanill. 
diff. 7. p. 371. f. 218. 
Cal'. Pernmr/nK/» monophyllum, campenulatura, coriaceam, 
quinquedentatuin , perfiftens. 
Cor. monopetala. Tubus longitudine calycis. Limbus 
quinquefidus : laciniis ovatis , acutis , revolutis. 
Nectarium tubo coroll* iinpofirum , eaquc brevius , crcc- 
tum, urceolatum , quinqtfefidum. lobis emarginatis. 
St am. Filameuta quinque , neclario intus inter jobos inferne 
inùita, incurva. Ambenr ovatx, verfatiles, ante fcecun* 
dationem couniventes & ftigina tegentes. 
Pist. Germen lubglobolum, fuperam. Stylus (implex, nefta- 
rio brevior. Stigma capitatum. 
Pek. Bacca orbiculata , deprefla, quinquetorulofa , undo- 
cu,laris. 
Sevi. quinque, hinc gibba, inde angulafa. 
* 1737. STREL1TZIA. Alton keir. 3. p. 
?o8. 
Cal. Spatba univerfnlis terininalis , monophylla , canalicu* 
lata, acuminata, patenti - déclinant, multiflora, balin flo- 
rum involvene. Partiales lan ceo I a tat, floribui breviorei. 
Periantbium nullum. 
Cor. irregularis. Petala tria , lanceolate , acuta : ittfirius 
naviculare ; fuperiora obtufe carinata. 
Neäarium triphyllmn. Foliola duo m/VWompetalispaullo 
breviora, e lata bafi fubulata, margine undulate, com* 
plicata , includenria genitalia, verfus apicem pofticc 
auâa appendice crafTo, forma dimidise fagittst. F&iolun 
irtferius breve , ovatuin , compreflum , carinatum. 
St am. Fi lamenta quinque , filiformia , receptaculo infiden- 
tia : tria altero foliolo ne&arii, duo cum ftylo alrero fo- 
Jiolo iadufa. Antbera lineares , tttûz , filament» fere 
longiores, indufx. 
Put.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.