Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26631/275/
6+6 
MOKOECIA POI.YANDRIA. 
Perianthium ellipticum , planum, fexpmitom : /admis 
erefto - concayis, obrufis. . 
Cor. nulla. 
Stam. Filamenta plura (lg — 24) breviffima. Antbera 
ovales. 
Feminei Flores congefti, 
Cal. Perianthium monophylflim, campnuularum, quadrifi- 
dum, ersclum , breviffimum, uniPiorum. 
Cor. monopetala, quadrifida, erecla, acuta, calyce paulo 
major. 
Pist. Germctt oväle, magnum, inferuin. Stylus brewlfimus. 
Stigmata duo, magna, reflexa, fuperne lacera. 
Per. Drupa f\cca , ovalis , magna, unilocularis. 
Sem. Nax maxima, i'ubrotunda, fulcis reticulata, femiqua- 
drilocularis : nuclei) quadrilobo, varie fulcato. 
■f 1447* QJJERCUS. # Tottmef. 394. Gartn, 
37, Ilex Toumej. 350. Suber Tournef. 
r: Mafculi Flores. 
Cal. Amentum filiforme , longum, laxum. 
Perianthium monophyllum , fubquinquefidum : laciniis 
acutis, fope bifidis. 
Cor. nulla. 
Stam. Filametita qumque ad decem , breviffima. Anthers 
magnat, didymae. 
* Feminei in gemma fertiles , in’eadem planta 
cum mafculis. 
Cal. I nvohicrum , fquamis plurimîs imbricatis, bad in cupu- 
lam heinifphamcana coriaceam coalitis : exterioribus majo- 
ribus ; uninorum , perfiftens. 
Perianthium minimum , fuperum, fcxfidum, perfiftens : 
laciniis acutis, bafin ftyli cingentibus, appreffis. 
Cor. nulla. 
Pist. Germtn minimum , ovatum , inferum, triloculare : ru- 
dimentis feminum geminis. G. Stylus fimplex, brevis, 
had craflîor. Stigmata tria, reflexa. 
Per, nullum. 
Slm. Ktix ovaro - cylindrica, coriacea, glabra, bafi derafà, 
unilocularis, excepta Cupula fiemilphsrica, brevi, extus 
tuberculata. 
Ocs. Quercus T. folia finuofa habet. Ilex T. folia dentara- 
Icrrata. Suber T. cauàtcem cortice fungofo Uvi vtfiïtum.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.