Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26631/25/
393 DID Y N AM IA GYMNOSPERMIA. 
Cor. monopetala , ringens. Tithm brevis , cylindraceu*. 
Faux obionga. I.ahuun fupiiiHs concnvum , integrum, 
nutans. L. iuferius. reHexum , trihduin , obtulum : laciuia 
media latioii , cmargimita , lerrata. 
St am. Filamenta quatuor, lubulara, apice birurcn, quorum 
duo paulo lougiora. Anther a' Imiplices, infcrtar tilamenti* 
infra apices, tanquam in altcro ramo. 
Pist. Germen quadripartitum. Stylus HJiformis, cum ftami- 
nibus ad labium luperius indmatus. Stigma bitiduin. 
Per. nullum. Calyx claul'us, lemina fovens. 
Sem. quatuor, fubovata. 
Obs. Ejjenttalis character confi'ftit in filamentis in jurat , tin 
Crambes. 
991. CLEONIA. — Gartn. 66♦ 
Caj . Perianthiutn monopbvllum , tubularuin , angulnruin, 
bilabiatum : L. Juperius, plnuiulculum , latum, trideuta- 
tum ; L. iuferius bipartitum , breve. 
Cor. monopetala, ringens. Labium fupcrius' reckon, bifi- 
dum , carinatum. L. iuferius trifidum : intermedia biloba: 
lateralibus patulis. 
Sr am. Filamenta quatuor, apice bifurca : duobus infcriori- 
bus longioribus. Antherx apiei exterion lilamentoruin in¬ 
fidélités , per paria cruciate. 
Post. Germen quadripartitum. Stylus tiliformis, bmgitudin« 
llaminum. Stigmata quatuor, letaeea, lub&qualia. 
Per. nullum. Calyx villis claulus-, 
Sem. quatuor, tcretiulcula, glabra. 
Obs. Stigmatibus quatuor ab omnibus hujus ordiuis dijfert. 
99 2. PRÂSIUM. * --- Gœrtn. 66. 
Cal. Perianthium manophyllum , campanulato - turbinatuin , 
ere cdu m , bilabiatum: Lab. fupaiore latiore , iemitrilulo , 
acuto; L. inferiore paulo minore , bipartito. 
Cor. monopetala, ringens. Labium fv.perius erecfum , ova- 
tum, oblblete einarginatum , loncavum. Lab. iuferius its- 
tius, trifidum, reflexuin : lacmia media majori. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata , labio iuperiori adpreffa, 
patentia, eoque breviora : horuin duo reliquis breviora. 
Ant&era obiongæ, laterales. 
Pist. Germen quadrihdum. Stylus filiformis , longitudine 
& fityi (taminum. Stigma bifidum, acutum: lacmia aitt- 
ra braviora. .
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.