Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26631/224/
SŸNGENESIA PÔLYGAMl ^C^OÔÂÎl^. 
Per. Capfùîa ovataj bi - f. triloctilaris, bi - f. trivalvisy apice 
dehiicens, calyce cinâta. Dijï'e-pimenta valvulis cotttréria. 
Sem. plurimar, minima. Receptaculum conîcum. 
1364. ViOLA. * Towrnef. 236. Calceolaria 
Loi/fi. 
Cal. Periantbium pentaphyllufn ybreve, perlîftens ; foliolis 
o va to - ohlongis, ere&is, apice acuriortbus, bafi obtufis, 
fapia bail n affix is, gqualibus, fed difpofithme variis : quo¬ 
rum duo fulciunt petalum et- finguia fingnium petalum 
ß. y\ unicuin duo petala î. ■«. fimul. 
Cor. pentapetala , irregularis : pet ali s inæqualibus *, quorum 
Petalum et fupremum rectum, deorfuin fpectans, latius * 
oiiiumis, emarginatum, defînens baß, in Neciarmm çqt- 
iiivulatum, obtuiuin, inter calycis-t'oliola prominens. 
ß. y lateralia paria, ôppoüta, obtufa, refta. 
t. irvfima paria, majora, iurfum reflexa. 
St^m. Filamenta quinque, minima, quorum duo petalo <*. 
proximo appendicibus annexis intrtnt neétarium. Ântber/e 
icepius connexæ , obtufse, membranis ad~ apicem $u6be. 
Pist. Gcrmvn liiperum, fubrorundum. Stylus filiformis, 
extra anrberas prominens. Stigma obliquum. 
Per. Copfnla ovata . trigona . obtura , unilocularis, tri- 
valvis. 
Sem. plura, ovata, nppendiculâta* valvis affixa. Receptacu. 
lum lineare , per finguiam valvulam lineae inilar excur- 
rens. / 
Oes. Stigma vel (in Mardis dictis) in hamtm fimpticem re- 
fieclitur, vel (in Tvicoloribus dictis) capitUlum eft conca- 
vum apice perforato. 
Flos in Europttis femper irtverfus efl, in Indicis fapius 
rectus: unde divèrfa facies apparent. 
Vr diandra flam. i. dijfert. S. V. 669. R. 
iIMPATIENS. * Riv. IV. 146. Bal- 
famina Tourmf. 235-. 
Cal. Periantbium diphylium, minimum : foliolis fubrotundo* 
acuminatis, atqualibus, verfus latera flores; politis, colo— 
ratis, deciduis. 
Cor. pentapetala, ringens : Petalit Jinsqualibus , quorum 
Petalum et fummum fubrotundum, planum, ereftum, le* 
P P 5
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.