Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 2
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26631/15/
38g DIDYNAMIA GYMN0SPERM1A. 
* ç6gt HYPTIS. Jacq. coll. t. p. ioi; 
Cal. Perianthium ruibinatum, fçmiquinqueiïduin , perlillensj 
laciniis lanceolatis , acutis, fubxqualibus, erec'tis. 
Çor^ inonopetala, ringens. Tubus intundibuliformis. F*u.\ 
ampliafä. Limbus patentilîimus, refupinatus, Labium fu- 
perius (fini inferius ) tritidum : laciniis lareialibus ovaris, 
. acutis-, intermedia fubrotun^a, concava, obtula. Labium 
inferius ( (îtu lbpeiius J fcinibibdum : laciwn feiniovatis , 
planp,, acutis. 
§tam. *Ftlameuta quatuor, fubulara, erçôa, quorum duo brc- 
viora. *Antbera didyinæ, dependentes. 
Pist. Germcn quadrihdum. Stylus tilifoniris. Stigma bifi- 
dum f. fimplex. 
Plk. nulluin. Calyx femina fovens. * 
Scm. quatuor. 
970. GLECHOMA. * 
Caa- Perianthium monophylium , tubulatum, cylindraceum, 
ftriatum , minimum, periiiieus : ore quinquetido , acumi- 
nato , inaequali. 
Cok. monopetala, ringens. Tubus tenuis, comprelTu.v. La¬ 
bium fuperius eretiuin , obtufum , lemibitidum. Lab. infe¬ 
rius patens, majus, obtufum, tiihdUm : lacinia intermedia 
majori, emarginata. 
S^am. F lamenta quatuor, fub labio fuperiore , quorum dua 
breviora. Antberarum liugulum par çonnivens in formain 
-truejs. 
PiST. Germen quadrifidum. Stylus hliformis, fub labio lu- 
peviori inclinatus. Stigma bifidum , acutum. 
Per. nulluin. Calyx in nnu feinina fovens. 
Sem. quatuor, ovata. 
971. LAMIUM, Tournef.%5-. Orvala. Gen, pi. 
ed> VL n. 715-. Papia Mich. 17. 
Cal. Perianthium monophylium, tubulatum, fuperne paten- 
tius, quinquedentatum , aiillatum, fubdequale, perliitens. 
Cor. monopetala, ringens. Tubus cylindraceus, brevifliinus. 
Limbus dehilcens. Faux ïnflata, .comprefla, gibba, mar- 
gipe utroque denticulo rcHcxo notata. Labium fuperius 
lornicatuin , fubrotundum , obtufum, integrum. Lab. iufe- 
rius brevius, obcordatum, emarginatuin, reflexum. 
S; a i. Filanunta quatuor, fubulata, fub labio fuperiori te- 
rla, quorum duo longioru Antlnrce nblongæ, hirfutx.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.