Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 1
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26630/347/
D0DECANDR1A MONQOÏSlf 
got. RHIZOPÜORA. t Gam. 43. Mitagfes 
Plum. I)". ; 
Cal PeriçHtbittnt monophyilum, quadri - f. mulripartitutn, 
patuluin : laàmis oblongis , acuminatis , perfj^entibui. 
Cou. Petal a quatuor f. plura, oblongi, calyce ferm« brV* 
nota. 
St am. Filametita vix ulla : alterna breviora. Ambers ( 4-12 
parvx, acuminarse. 
Fist. Cm mai luperum, fubrotundura, Stylus iubulatti#, (•» 
niibthdiis, uitinque fuico exaratus. Stigmata acuta. 
Peu. i'Ainnfuir., lubovatnm , b a lin tanmm ieminisincludenf. 
SSM. uuicum , davato - obionguin , acuminatum * bail car« 
i.olüm. 
Ocs. Stamina numéro différant uti Calyx fr Coroüa. 
* 807. CKENÆA. AuM, 209. 
Êal. Periantbwm monophyilum J rurbinatum , perfîftens , 
femiquadritidum : lacinits ovatis, acutic, xqualibus, pa- 
temibus. 
Cor. Petals quatuor , fubrotunda , feiïïlia t calyci in fer ta ^ 
eoque lonpiora. 
Stam. Filament a quatuordecim , capillaria, demum ad iinurn 
latus flexa, fub petalis calyci inferta. Anthers tub rotund*. 
P LS t Qerpien globoium, calyus fundo innatum. Stylus Ion» 
gus, ineurvus. Stigma oblongum , craflmfculum. 
Per. Capfula globofa , quiuquelocularis , calyce obvoluta , 
intra quetn apex denudatus proininet. 
Sem. plurima, ininutiilima. 
Obs. Rhexis affhtis. 
* 808. APaCTIS. Thimbu fl, jap, n. nov. 
gen, 66. 
Cal. nullus. 
Cor. Petula quatuor, fubrotunda, crenata , concava, in*- 
qualia : oppolitis latiotibus. 
Stam. Filaments circiter fcdecim usque ad viginti. Ambers. . 
Pist. Germen lupeium. Stylus unie us. Stigma. . 
Per. . 
Sem. . 
* 8C9. RANARA. Aubl; 217. 
Cal. Perianthium monophyllum , l'expaitiruir. , periîAcm : 
Ut t tu u otatis.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.