Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 1
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26630/319/
DKCANDRIA MONOGYMtA. AfÇ 
ütu, plura, fub rotunda , comprdfa. 
Obs. Pericavpii figura in divtrjii dherfa occurrit. 
Specie! d.itur, qua quittant numeri partem excludit. 
' Z. album quinque ßigmatibus differt. R. 
731. FAGONIA. * Tournef. 141. 
Cal. Perianthium pentaphyllum : foliolis lanceolarij, ereftia , 
patulis , minimis , dcciriui*. 
Cor. Petala quinque, cordata, patentia: unguibus longis, 
tenuibus, calyei infertis. 
Stam. Fiiamema decem, fubulata, erefto , calyce longiora. 
Antbera fubiotundæ. 
Pur. Gertnen quinquanguläre. Stylus fubulatus. Stigma 
fimplex. 
Per. Capfula rotundoacuminata , quinquelocularis , quinque- 
lobata , deceinvalvis , loculis comprelfis. 
Sem. folitaria, fubrorunda. 
732. TRIBULUS. Tournef. 141 — Gartn 69. 
Cu.. Perianthium quinque^aitituin, acurum, corolla paullo 
brevius. 
Cor. Petala quinque , obionga , obtufa, patentia. 
Stam. Filamenta decem , fubulata , minima. Antbera fim- 
plices. 
Pist. G a men oblongum , longirudine Itaininum. Stylus 
ltullus. Stigma capitatum. 
Per. fubrotundum , nculeatum ^ ex Capfula quinque, vet 
decem, hinc gibbis, frpe mucionibus tribus quate^jpsue 
armarisi inde angulatis, cdhni\entibus, iotulrt tiansvtygiïs. 
Sem. plura , turbinata, oblonga. 
T. Ciftoides Fructibus decem rugofis absque /pints lat era* 
iibus. 
7Î3. THRYALLIS. f 
Cal. Perianthium quinquepartitum : laciniis Ianceolfttis, ere- 
£hs> perfiftentibus. 
Cor. Petala quinque, fubrotunda , patentia. 
Stam. Filamenta decem, fubulata, cal)ce longiora. Anthe¬ 
rs fubrotundae. 
Put. Germtn obtufum. Stylus filitoimis, longitudine ftami- 
num. Stigma fiinplex. 
Per. Capfula triquetra , triangularis , obtufa , tripariibiii» : 
loculis exteriori angulo dehÜcentibus. 
Linke Gen. Pl. V*t. I. T
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.