Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 1
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26630/274/
244 
HEPTANDRIA MONOGYNIA. 
HE PTANDRIA 
/. MONOGYNIA. 
626. TRIENTALIS. * — Gærtn fo. 
Cal. Periantbium heptaphyllum : foliolis lanceolaris , acumi- 
natis , patentibus, perliilentibus. 
Cor. ftellara, plana, monopetala, ærjualis, feptem - partita, 
bafî leviflime colrxrens; laciniis ovato-lanccolatis. 
Stam. Filament a feptem , ' capillaria, unguibus corollæ infer- 
ta, patula, longirudine calycis. Anthera limplices. 
Pist. Germen globofum. Stylus filiformis, _ iongitudine fta- 
mirmm. Stigma capitatum. 
Per. Bacca caplularis , cxiucca , globofa, unilocularis, crulta 
tenuiflima, futuris variis dehifcens. 
Sem. nonnulja, angulata. Receptaculum maximum, excava¬ 
tum pro leminibus. 
Obs. biumerus vulgatißimus efl feptenarius in bac planta, licet 
interdum varitt. 
Fntäus efl Bacca ßcca , non dehifcens per valvulas , uti 
Capfula. 
627. DIS ANDRA. 
Cu.. Ptrijtirbium monophyllum, 5-S partitum: laciaiis re- 
cliufculis ; perfiftens. '* 
Cor. monopetala, rotata. Tubus brevilTimus. Limbus quiii- 
quepartitus : laciniis w;arb. 
Stam. Filamenta 5-8 , fetacea, erecto-patula, corolla brevio- 
ra. Ambent fagittatæ. 
Pist. G er men ovarum. Stylus Hliformis , longirudine ltami- 
num. Stigma fimplex. 
Per. CapJuLi ovata, ioi.gKüdme calycis, b/locularis. _ 
Sem. plurima, ovata. 
Obs. Flos numéro maxime variât. 
628* ÆSCULUS. #H;ppocaftanum Tonmef, 
382. Pavm Boerb. 260. 
Cal. Feriambium inonophyllum , ventricofUm , parvum , 
quinquecknrarum. 
Cor. Petala quinque , fubrotunda, margine plicato undula- 
ta, plana, patei.tia, unguibus anguiiis caiyci iniertis, inx- 
qualirer colorata.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.