Volltext: Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 1 (1)

144 PENTANDRIA MONOGYNIA. 
PiST; Germen fubglobofum, quinquelobum : lobls fingalii 
lulco longitudinal! exaratis. Stylus• cylindraccus , medio 
craflior , fecundum longirudinem fulcatus , gcrmiiie'vix 
longior. Stigma trilobum , obruliim. 
Päft. Bacca ‘angulato-globofa , acuminata , extus punaata , 
unilocularis. 
Sem. nonnuila, (3-9,') reniformia , obionga , fcrobiculata. 
Obs. Bacca plerumque obfolete trtquetra, zrifperma eft. Rbet- 
He. Burmannus pent afper mam vidit, ego fubdecafpermam. S. 
* 363. RUYSCHIA. Jacq. amer. 75. Sourou- 
bea Alibi. 97. 
Cal. Perianthium pentaphyllum , perfiftens : foliolis fubro- 
tundis, concavis, obtulis, conniventibus, imbrieatis; bafi 
auauin involucro triphyllo : foliolo unodeflexo, diffonni. 
Cor. Petala quinque, ovata, planiufcula, obtula, reflexa 
calyce triplo longiora. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata , plana, parula , petalis 
bremora. Anthera oblong* , incuinbentes. 
Pist. Germen ovato-fubrotundum. Stylus nullus. Sti rn* 
quadrangulare, cruciforme, planum. * 
Per. Bacca. . . quadrilocularis ? 
Sem. .... 
Obs. Stigma quinqueradiatum ; Pericarpium quinqueloculart 
Aubl. 
364. ARDUlNA. f Aut. Millero. 
Cal. Perianthium quinquepartitum, ere&uni, acutum, par- 
vum, perlillens. 
Cor. monopetala , infundibulitormis. Tubus cylindricus , 
fuperne fubincurvatus. Limbus quinquepartitus , acutus , 
patens. 
Stam. Filamenta quinque , Innplicia , tubo iniariori infer- 
ta , eoque breviora- Antberee oblongæ , intra faucem 
corollx. 
Pist. Germen fuperum, ovatum. Stylus filiforims, iongitu- 
dine tubi. Stigma bifidum, crafliulculum. 
Per. Bacca globoio-ovalis . bilocularis. 
Sem- folitaria, obionga, dura. 
* 365. CAARX R urea. AnH. 78. 
Cal. Pei ianrhiunt monophyllum, quinquepaiutum : lacinits 
i’ubrotundis. 
C0R>
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.