Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Genera plantarum eorumque characters naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem ommium fructificationis partium, vol. 1
Person:
Linnaeus, Carl
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit26630/157/
PENTANDRIÀ MONOGYNIA. ttf 
a 
Ptrianthium quinquedentatum, fuperum. * * 
Cor. monopetala. Tubus cylindraceus , fupra ampliatur. 
Limbut qui'nquefidus, patens. 
St am. Fomenta quinque , capillaria. Ansbert oblonge t 
erechr. v " ' 
^ist. G er men angulatum , inférait! , Glandula coronatum. 
Stylus capillaris, bifidus. Stigmata obtufit. 
Per. Bzcc,i angulata, unüocalaris. 
S EM. duo, bine plana, inde convexa, angulata. 
Obs. Involucrum modo penta - f. tttraphyflum, modo mono-, 
pbyUum , ni udo nullum eft. Fructus in Carapichea Aukl, 
ficcus. Flores m Evea quadrifidi. S. 
317. MORiNDA. *f VaiU. A. G. 1722; — 
Gœitn, 29. Rojoc Plttm, 26* Philly- 
^ readrum VaiU, A. G, 1722. 
Cal. ftecepiaculum commune fubrot.unduitl, in globom colli* 
git dores iefliks. 
Pcriantbitim quinquedentatum, vix notabile, fuperum. 
Cor. monopetala , mfundibuliformis. Tubus cylindraceus. 
Limbus quinquefidus , acutus , patentiflimus j laciniif lan- 
ceolaris, pianis. 
$tam. Ftlamenta quinque, breviflima, fuperne tubo inferta. 
Anthera lineares , ' ereöarqdongimdtnttère-tubi.-- 
P i st. G er men interum. Stylus lîmplex. Stigma bifidum, 
crafliufculuin. * 
Per. Bacca fubovata, angulata, comprefla undique ab adja- 
centibus , truncata , unilocularis. 
Sim. bina, hinc convexa , inde plana. * \ 
* 318. BÆOBOTRYS. Forfter. gqi. 11. 
Cal. Ferianthium duplex: exterius diphyllum: foliolis fubro- 
tundis , concavis , mîiîôrîbus. ^— -—- 
Jnterius inonophyllum, cainpanjulatum, breve, infèrara» 
germini adnarum, quinqueKdum: laciniis avails, per- 
liftentibus, poil antheiin conniventibus & fructuna 
coronantibus. 
Çok. monopetala, tubulola. Tubus breviflîmus. Limbus qpdüi 
quefldus,> ere&us : laciniis rorundaiis, breviffimis. 
S ram. Filamenta quinque, breviflima , in medio tttbi. Am 
tbtrœ cordasse. 
P ist. Germai giobofum femi-fuperurn. Stylus cylindiicus, 
brcviilknu*, perlùku*. Stigma obtuium, tuberculatum.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.