Volltext: Fabrieken en Hoofdkantoor

H KC K Kirs soxs 
K lï U M M E N. 
Balans type „Radium”. 
Xo. 1. 
No. 1. Deze nieitwe balans is, evcnals aile lucht-rembalansen, gebaseerd op de 
werken van Prof. CUKir.. De aangebrachie volmaking oinvat in de eersfe plaals 
het gebrnik van twee naaldcn, waarvan de eene — de voorste - de groolte 
van de afwijking aanwijst; de andere • de achterste — is sterker en drangt den 
micrometer, waarvan de plaafsing nanwkenrig is geregeld in verband met het 
veld van een microscroop, die de zuil van de balans doorsnijdt. Deze inrichting 
maakt het mogelijk, zeer gemakkelijk den micrometer te verhelderen door de 
lichtstralen, die duidelijk ternggekaatst worden op een Spiegel achter de zuil. 
Een verz.etbare lijti maakt het door middel van een terzijde ziehtbaar knopje 
mogelijk, wanneer de balans bijna in evenwicht is. zeer snel de regeling te 
voltooien, door het uitgangscijfer van den micrometer te doen overeenkomen 
met de vertikale lijn. 
Aile deelen van deze balans zijn symetrisch ten aanzien van het midden 
van tic kolom en van den microscoop, op zoodanige wijze, dat de afntos- 
pherische afwijkingen gelijkelijk op aile deelen inwerken, wanneer de demtjes 
geslotcn zijn, en afwijkingen, die zouden kunuen veroorzaakt worden, tot een 
minimum beperkt blijven. Een andere oorzaak van afwijking zou kunnen 
ontstaan door de werking van verschillende warmtegraden op de luchtremmen 
welke geplaatst zijn ourler de kast, maar in de afsluiting is zoodaning voorzien, 
dat deze werking van geen beteekenis is, wat een voornaam punt is voor de 
jnistheid van de aflezing. 
Deze balans heeft een draagkracht van 200 gram in elke schaal. en is 
gevoelig voor 1/3 milligram; wij zouden zelfs zeggen, dat zij gevoelig is voor 
1/10 milligram. Deze balans is gemonfeerd op een voetsluk van echt zwart 
glas (St. Gobain), de kast is van prima mahoniehout; er zijn twee ramen ont 
tneer licht toe te laten: een zijraam maakt het mogelijk gemakkelijk het 
rechtervlak te bereiken, of de stelschroef van het juk. 
Deze balans is met de grootste zorg geconstrueerd en wordt geleverd 
met agaten pannen en Stalen messen of agaten messen. 
I Prof. Curie deed zijne ttadium-ontdekking op onze Becker’s Sons Balansen 
— 17 -
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.