Bauhaus-Universität Weimar

72 
SVALÖF. 
Fä 
I t n n m ni e r 
Stam- 
boks- 
N:o 
Förökning 
Kontroll 
Förädling 
277 
278 
279-280 
0490 
281 
282 
283-288 
0491 
289 
290-292 
0492 
293 
294 
295 
0493 
296 
297 
0494 
298 
299 
0495 
300 
301 
302 
0496 
303 
0496 b 
304 
305 
306 
0497 
307 
308 
0498 
809 
310 
0499 
Vippa gles. Kama kanelbrun, tili formen som 
0353, men längre, tjoekskaligare, borstlös. 
Ss regel. M. stvfsträig. 
,, stör, gracil, öfverhängande. Kärna kastanj- 
svart, glänsande spolf. oval, mjuk, vidöppen, 
öfvermatad, extra. Halm god. 
„ gles. Kärna kastanjsvart, cylindr. oval, 
vidöppen, öfvermatad, men ojemn. Lag, 
stvf, flerstraig. 
„ ngt ensidig. Kärna djupt kastanj, m. stör, 
spolf. oval, mjuk, öppen, välmatad, n. borst¬ 
lös, extra. Tidig. 
„ stör, ensidig. Kärna Ijust kastanj, pudrad, 
kolossal, ntdraget spolformig, bred och fyllig, 
öppen, föga borstig, ofta Sg. Hög, kräftig, 
men ojemn. 
„ slyf, rik. Kärna kastanj, rent oval, bred 
och mjuk, vidöppen, öfvermatad, n. borst¬ 
lös. Halm m. grof, men god. 
„ utdragen, elegant, styf. Kärna mörkt ka¬ 
stanj, glänsande, spolformig, härd, sluten, 
härig, längborstig, m. ofta S3; skärmfjäll 
gulhvita. Till växtsätt lik 0401. 
Som föreg., men kärna och skärmfjäll mindre, n. 
utan borst och har. Högre. 
Vippa lang, yfvig, nägot ensidig, rik. Kärna kastanj, 
pudrad, kolossal, spoil oval, bred, öppen, 
borstlös; skärmfjäll breda. Särdeles hög, 
kräftig, rik. 
„ kort, styf, rik. Kärna kastanj, pudrad, 
cylindr. oval, öppen, öfvermatad, n. borst¬ 
lös. Lag, styf. 
„ ngt ensidig, styf, rik. Kärna kastanj, kolos¬ 
sal, cylindriskt oval, nägot plattad, öppen, 
borstlös; skärmfjäll gulhvita. Hög, flerstraig, 
kräftig, extra. 
0487—0488, 0490 - 0499 fixerade korningspro- 
dukter. 
Typ V. Hvitkornig Yfvippehafre. 
Vippa yfvippa <1. v. s. läng och yfvig, allsidigt pyramidlik, nied lang«, spensliga, svagt 
uppstigande eller (atm. tili sist) liängande linfviidgrenar; topp mager, oftast stärkt 
öfverhängande. Kärnor 3—1 pr smäax, myckct langa men smala och magra, särd. lang- 
spetsade. Oftast m. tidigt, nagon gang dock sent niognande. Halm. vanl. svag. 
311 
812-313 
0501 
314-315 
316 
317 
0502 
318 
0503 
Vippa läng. Kärna gulaktig, öfver 20 mm., smalt 
spolf., längt trindspotsad, sluten, ofta S3. 
Flerstraig, spenslig, tidig. 
Kärna guidgul, jemnbredt cylindrisk, stör, läng- 
spetsad, fyllig, ganska välmatad, Hög, ena- 
stäende kräftig, rikt bestoekad, jeinn. Sär¬ 
deles djupt grön. M. sen. 
Vippa läng, styf. Kärna hvit, spolf., 20 mm., 
längt trindspetsad, mot basen fyllig, sluten. 
Styf, m. sen.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.