Bauhaus-Universität Weimar

92 
SV ALÖF. 
Typ XII. Som Typ XI men frön med teckning. 
F ä 1 
t n u m m e r 
Stam- 
boks- 
N;o 
Förökning 
Kontroll 
Förädling 
135 
0661 
136 
137 
0662 
138 
139 
0663 
140 
141 
0664 
142 
0665 
143 
144 
0667 
145 
146 
0668 
147 
0669 
148 
149 
0670 
j 
150 
0671 
1 
151 
0672 
Frön ät vanlig vicker, totalfärg mörk. 
» c:a medelstora, rikt svartblätt puder och d:t> 
fläckar pâ ljust gröngrtL 
botten; fröärr hvitt. 
» » > rikt ljusbrunt puder pâ gra- 
gul botten. 
> > » temligen glest brunpudrade. 
» » » rikt, mörkt brunpudrade. 
> » » runda, glest brunflam.pä hvit- 
aktig — mera rödgul botten. 
» ej > fint, suddigt biäakt. auflog; 
bottenfärg grön, grägul — 
gulröd i olika nyanser; 
fröärr hvitt. 
> knappt > rikt rödbrunt och sparsamt 
svart. 
» c:a > runda, mörka, pudrade och 
flammiga. 
» > » gula tecknade med roströdt. 
» » » rikt mörkt brunmarmorerade. 
Typ XIII. Under denna typ sammanföras tills vidare samtliga former 
med smala nästan trinda baljor (V. angustifolia-former). 
I 
; 
152-153 
0891 
154 
> 
Blommor enfärgade, blekt violettröda. Frön sma, 
aflanga, intensivt gula eller grahvita. 
Blommor vanliga. Frön smä rundade af oklar 
rödgul färg. 
i 
3. Ännu varierande material. 
155—177! Produkter af frivilliga korsningar, bakslag eller spontana 
variationer. 
4. Korsningsprodukter. 
178—209 
210—221 
222—225 
226—249 
250—254 
255—260 
Senvicker ( V. sat. serotina) Ç x Hvitfröig ( V. sat. leuco- 
sperma) VI generationen. 
> > x skotsk svart » > 
Skotsk svart 'Ç X Senvicker I > > 
Senvicker Ç X 0646 çj » » 
0401 Ç X Hvitfröig $ IV > 
» x 0646 c? >
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.