Bauhaus-Universität Weimar

82 
S VALÖF. 
3. Ännu varierande material. 
F ä 1 
t n u m m e r 
Stam- 
Forökning 
Kontroll 
Förädling 
N:o 
406’ 
' 
405, 407 \ 
-435 | 
01101 
436—446 
01102 
447 - 464 
01103 
465—469 
01104 
470-476 
01105 
477—480 
01108 
481—486 
01107 
487—488 
01108 
489-492 
01110 
493—499 
— 
500—507 
01124 
508—520 
01125 
521—523 
01128 
524—527 
01127 
528 
01129 
529 - 534 
01131 
535—539 
01132 
540—542 
01133 
543 - 552 
— 
Produkter af friv. korsning: Typ III X trol. Typ II.. 
» > > » Typ III X trol. Typ II.. 
» » » > Typ III X trol. Typ X. 
» » > s> Typ III X trol. Typ II. 
» > s > Typ IX X trol. Typ III. 
> » > » Typ II X trol. Typ III. 
> > > » Typ VI X trol.TypIII.. 
» » » » Avena chinensis x 
trol. Typ IX. 
» > > » Typ III X trol. Typ II.. 
Atavismer eller spontana variationer. 
Produkter af friv. korsning: Typ III X trol. TypX. 
> > » > Typ X X trol. Typ III. 
» » » » Typ X X trol. Typ II. 
> » > » Typ VI, grâ X svart. 
Spontan variation af Typ II. 
Produkter af friv. korsning: Typ VI, svart x grä. 
» » » » Typ III X trol. Typ VI. 
» > > > Typ IV X trol. Typ III. 
Atavismer eller spontana variationer. 
4. Nytt material. 
553—616 
— 
617-654 
_ 
655 
- . 
656 
— 
657 
— 
Diverse pedigreestammar af hufvudsakligen in- 
hemskt och högnordiskt Ursprung. 
Grundmaterial för uförande af korsbefruktningar. 
Bayerischer Verb. Gebirgshafer. 
Golden Giant Oats. 
Avoine de Mesdag. 
x>. Iv orn. 
1. Jemförande försök. 
Fullfärdiga och odlingsvärda förädlingsprodukter. 
1. 
0103. H. dist. nutans 
2-rads, 
2. 
0105. 
> 
> 
> 
3. 
0108. 
» 
> 
» 
4. 
0110. 
> 
> 
5. 
0111. 
> a■ 
■y, 
» 
6. 
0301. 
> 
r, 
> 
7. 
0304. 
> 
> 
> 
8. 
0402. » 
> 
<5, 
» 
9. 
0403. 
> 
> 
> 
10. 
0501. » 
erechim 
a, 
> 
11. 
0502. > 
» 
> 
> 
*) 
Gammal sort, ej 
egen förädling. 
Medtagen 
af det egna nya. 
Svalöfs Gotl. Bronskorn. 
Svalöfs Prinsess-korn. 
Bred- och trubbkornigt körn. 
Tätaxig, finare form. 
Tidigt Hanna Landtkorn. 
Längstraigt Chevalier, inhemskt. 
Chevalier, vanligt.*) 
Finare <5-form, inhemsk. 
> > af annat Ursprung. 
Svalöfs Lerkorn. 
> Mosskorn. 
blott som utgangspunkt för pröfningen och värderingen
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.