Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/9/
III. BLOEDSOMLOOP EN ADEMHALING. 
20. Schema van den bloedsomloop (bij het onderwijs) te ge- 
gebruike. Een elastische zak met klapvliezen zuigt water 
op uit een vat. Bij hêrhaalde drukking op den zak worden , 
golven of in een glazen of in een caoutchoucbuis gedreven, 
waarbij respectievelijk stootswijze of continueele uitvloeiing 
Of een lange eenmaal oingebogene veerkrachtige buis wordt 
verder het gelijktijdig bestaan van stroom- en golfbewe- 
ging aangetoond en door twee veertjes op naast elkander 
gelegene plaatsen der buis de snelheid van voortplanting 
der golf geconstateerd, desverkiezende geregistreerd (ook 
met drukkingsverschillen). Verg. Donders, Physiologie 
des Menschen, Leipzig B. I. S. 80. Tot auscultatie vödr 
en achter een verwijding geeft de buis tevens gelegenheid f 75.— 
21. Een Spirometer volgens. bijzonder goede con- / 
structie ........ . ......Mr-JS 
JA 
22. Transportabele pneumatische apparaten ( Waiden - 
burg’s systeem) veel verbeterd ....... f 85. — 
23. Toestel voor het Pegistreren van Watergolven in 
elastische buizen door luchttransport volgens Dr. Brondgeest/ 4.40 
24. Glazen KirJcvorschbritsen om de bloedsomloop oih > 
der het microskoop waar te nemen......f 4.— / 
25. Een toestel van Holmgren om de bloedsomloop in 
de longen van kikvorschen onder het microskoop na te gaanf. 12 50 
26. Schema der' drukhingsverhouding big de respiratie. 
Donders. (Physiologie des Menschen. Bd. I. S. 403.) 
Een glazen cylinder (thorax) is aan de onderzijde gesloten 
door een elastisch vlies (middelrif), aan de bovenzijde door 
een stop met drie openingen : 1. voor een buis (trachea) 
met caoutchoucblaas (longen) ; 2. voor een manometer, 
-aAtsi- hst-wisf' zju^ nre^alsisJLeu^ clx. juuuPtz- 
fyvwvu oLha^ txJo 3 5". n^çA^- j 
rL .- .j 
7 t 
U. ryv^ V v v
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.