Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/8/
T cA,(C 
/* jSâ^méAAéZn'. 
■t*€i 
 7^u>eî 
^ /jtyn/tspt/iv 
/VCma< 
fë/l—-. - 
$* fwrtAe//rmn i*nd f4i. //. ÿ/pl/7/* 
/m tuy) ^e^iayc^ 0&* fflp'PwÂyÂc- 
’y/éi^scduiyfjew & . 
'TtThitrf //lS&s>ts 
+ 7 / 
^r vjtadtvttaeA*, 7 û^l£J?'ù>y*is 
fl/ûyv '*3^' }/^+J2y?yrt-' 
4ÂA %/*i ~ 
t^JcycJy, $fcJu'/t> Jÿm 
7L, ÿéiAy 'wyv fsmiJZ- ^AdÀ^ s/t 
* y„f7/f / 
im. 
S 
/My orfZaaigr TAU*/Je Jpyyuw /$y 
4UîedL 
^hêj / 7a/jd. ^v // 
1/ 
7 
u 
f:4 
lende slagaderen vooral voor kliniscli gebruik. Ieder \ 
deel is practies ingericht voor bet gebruik in laboratoria J 
Onderz. Labor Serie III. DJtï. bl. 326. 
Het kistje bevat : . - 
1. Cylinder met inwendig raderwerk, door draaiing 
met de hand op te winden. 2. 2,22 
2. Twee cardiographen van Marey om gelijktijdig 
ademhaling en pois op den gezwarten cylinder te régis- 
treeren. 
3. Een doosje pennen om, desverkiezende met inkt 
op wit papier te registreeren. 
4. Een groot luchtkussen voor het registreeren der 
ademhaling, met lint om de borst of buik te bevestigen. 
5. Een klein luchtkussen, met houten plaat en stift 
(hierdoor zeer gevoelig), in een beugel besloten, op hart 
of slagader te appliceeren. 
6. Geglansd papier voor den cylinder. 
7. Curven van ademhaling en pois, gelijktijdig met 
het werktuig verkregen. f 75.— 
2,0, 
7. 
dito horizontaal ^rPH/'ij 
t. i n/t-S sz/-ptT~. 
3^’molen\olgeifs Pro£ Engelntom zie on der- 
ySipk>gisch raboratoriumVtn Reeks Deel I, 
16. Een bij behoorend toestel om de verkregen curven 
te fixeeren met flacon vernist. . . , . . . . . f 2.80 
... ?r 
j < 2 f 0\ 
17. Een verticale registreer cylinder'die men bij het 
röndraaiien met een willekeurige snelheid kan doen dalen ( 
waardoor een spiraal beschreven wordt, zeer praktisch f jj ŸÛ 
- / 
ingericht
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.