Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/34/
l/CJ02-^vX^- -X^^JZ-^T-' oLs^sij£^-&-z^ rv-wJZ-4- isy^&sx-je-^~> <û^~CL^t^<^_ £ ,^ 
c^*— p~v'—— &Lß^, %y^2^~c^^\—3 ^ r^JÙ 
\~S CÀjï*s\s^sy~ , 
<-f^L^l>"V^-tXj2- 
J.21: 
/ zr 
96. VoetstuJeJcen met stangen, ovaal, rond, drievoet, 
/,. van af. . ......... f%1.— tot/ 
97. Glazen bakjes voor hat spectroscoop met parral-- 
aile vlakken waarin men de dikte der laag van de vloei- 
qtof kan regelen lang 6 hoog 6 centimeter . ... f 
9.8. Dito spitse door verschuiving van het geheele 
bakje wisselt de laag naar verkiezing van 1—40 mm 
in dikte af ook zeer gesehikt voor kleursonderzoek . / 
99. Dito dito kleinere......... / 
(100. Een Luchtpomp (zuig- en perspomp met losse 
plateaux en kraan).........., . . f 
101. Eon koperen veno arming ss too f met dubbclo wand 
en thormostnat voor digestie-proeven, het uitbroeien van 
eijeren enz......./. . ......f 
102. Eon daarbij behoorend Gast amp je met een koker 
van gaas.............../ 
103. Thermostaten om op een bepaal de constante tem- 
>eratuur, zonder toezicht te verwarmen.....f 
104. Geldeurd Jcrijt, als rood, geel, groen, blaauw 
nz. om op het bord to teekenen, per stuk . . . . f 
105. 12 Vol best gokleurd papier voorgezichts proeven f 
106. 12 Dito halve veilen........f 
107. Kopero konische buisjes om guttaperchabuizen te 
erbindeu per stuk............/ 
18. Dito groote.........../ 
lh,9. Büretten klemmen.........f 
HCl Kastje volgens Tindall, waarin nadat de lucht 
•°or glycerine optisch gezuiverd is, de zieh daarin be- 
indend\ vloeistoffen vrij van bactérien blijven . . . / 
111. ‘öaslampen (Bunsensche branders) door draaiing 
poger en Vager te stellen. ......... f 
I 12. Taestel voor kunstmatige ademhaling te drijven 
'l>or een krfuk met de hand of door machine met eene snaar/ ■ 
9 il 
3. — 
6.50 
4.50 
150.- 
20.— 
2.80 
4. — 
0.05 
3.50 
2.— 
0.20 
0.50 
0.60 
30.- 
4— 
?
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.