Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/13/
12 
34. Gaskamet voor eleetro-physiologische proeven, in ’t 
lijzonder op levencle vliezen. Engelmann. Onderz. 
Labor. Serie III. Dl. II. bl. 9. Bodem der kamer : een 
op 3 voetjes rüstende schijf van eboniet, van 13 ctm. 
middellijn, 1 ctm. ' dikte. Deksel : een glazen klok van 
12 ctm. hoogte 11 ctm. middellijn, met breeden plat af- 
geslepen rand in een slenf op de ebonietschijf rüstende, 
boven met doorboorden hals, waardoor een thermometer 
kan ingebracht worden. 
Op den bodem der kamer 6 klemschroeven, een voor 
een geleidend verbonden met correspondeerende klem¬ 
schroeven buiten op den zijrand der kamer. 
In de ruimte tusschen de klemschroeven binnen de 
kamer komt de-objeetdrager,'een ebonietplaat, voorzien 
met 1° in het midden een vertikale klein, tot lixeoren 
van een hoefijzervormig kurken raampje, waarop het dier- 
lijk vlies wordt uitgebreid, en 2° aan elke zijde een 
glazen kolommetje ter bevestiging der electroden. 
Tot afleiding der electrische stroomen van het praepa- 
raat dienen kleine buisvormige onpolariseerbare electroden, 
aan looddraden bevestigd, elk door een zeer dünnen draad 
met een der klemschroeven verbonden. ^ 
De andere klemschroeven dienen tot toevoer van elec¬ 
trische stroomen, hetzij tot prikkeling hetzij tot galva¬ 
nische verwarming van het object. 
Twee knievormig gebogen glazen buizen, door den 
bodem in de kamer voerende, dienen tot toe— en afvoer 
P 22 — 
van gassen . .............. 
35, KikvorscUritsen volgens Mare y waaraan zieh twee__ > 
hefboompjes bevinnen welke men naar verkiezing meer of 
minder spanning kan geven, voor het registreren der con 
tracties van kikvorschspieren als de beide gastroenemii 
{)
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.