Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/11/
10 
cel en de beide glazen geplaatst, en het geheel door 
middel van twee koperen klemmen tegen elkander ge- 
schroefd. —• Beide glazen en de cel worden nu met 
hetzelfde vocht gevuld. — Niet elastieke tusschenschotten 
(kleiplaten b. v.) dienen, om het lekken en breken te 
voorkomen, aan iedere zijde met een elastischen ring 
(b. v. van gutta-percha of dierlijke blaas) bedekt te 
worden. — Dunne, zeer buigzame vliezen, b. v. kikvorsch- 
huid, worden tusschen twee zeefvormig doorboorde plaatjes 
van hardcaoutchouc ingesloten, ten einde het doorbuigen 
te voorkomen. 
Het toestel dient tot demoustratie : 1 van het feit der 
electrische osmose, 2 van den speeifieken invloed der mem- 
braan : uit het stijgeu of dalen der vloeistof in de cel 
in verband met de richting van den galvanischen stroom 
blijkt, welke der beide tusschenschotten een grootere elec^ 
trisch-osmotische permeabiliteit bezit. — Door één der 
tusschenschotten weg te laten, kan het toestel in een 
gewonen osmometer worden veranderd . . . . . f 18.' 
28. Wectroden met vochtige hamer voorphysiologisch onder- 
zoeh. D o n d e r s. [Onderz. ïah. ser. III. D. I. bl. 4) j 
a. Onpolariseerbare, bestaando uit glazen buizen, nabij 
het dunne omgebogen einde voorzien met een gat, dat 
gesloten is door Cl Na houdende bevochtigde klei, in het 
onderste gedeelte van het buisje aanwezig : op die klei 
komt de zenuw te liggen. Het buisje is verder te vullen 
met een oplossing van sulphas zinci, waarin een staafje 
van geamalgameerd zink. 1. Vier dergelijke electroden 
aan standaard tusschen klem, reikende in een vochtige 
kamer van geslepen glas, twee voor een polariseerenden 
stroom, twee voor een prikkelenden stroom op de daar- 
over zieh uitstrekkende zenuw (vergeh D o n d e r s , 
Onderz, Labor. Ser. III. D. I. bl. 4 en P f 1 ü g e r’s
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.