Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Prijscourant van eenige Physiologische en Ophtalmologische Instrumenten, vervaardigd door D. B. Kagenaar [with handwritten comments by Kagenaar]
Person:
Kagenaar, D. B.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit19807/10/
9 
' <% 
communiceerende met de ruimte van den cylinder; 3. voor 
een buis, om de spanning der lucht in den thorax te 
regelen. Deze spanning maakt men negatief, zooais zij 
in werkelijkheid is : de lucht dringt dan van buiten in 
de caoutchoucblaas, en het middenrif wordt bol naar boven. 
Trekt men dit naar beneden (inademen), dan vermindert 
de drukking in de thorax-ruimte en de long wordt verder 
uitgezet : aan hären weerstand is de door den manometer 
aangewezen negatieve drukking gelijk. Dien weerstand 
kan men als positieve drukking meten, door den mano¬ 
meter met de tracheaal-buis te verbinden en lucht in de 
thorax-ruimte toe te laten. 
In plaats van een caoutchouc-zak kan men een ver¬ 
sehe long van konijn gebrniken. 
Het schema laat buiten de longen in den thorax een 
ruimte over, als bij het levende dier niet voorkomt : zij 
is echter van geen beteekenis, aangezien de drukking op 
den inwendigen borstwand daardoor niet gewijzigd wordt f 23 50 
IY. SPIER- EN ZENUW-PHYSIOLOGIE. 
27. E/ectrische dijjfe^iitiaa/-osmometer. E n g e lm a n n. j 
Onderz. 'Labor. Seihe III. Dl, II. bl 365. Twee glazen \ 
vaten van Vierkante'doorsnede, op de elkander toegekeer- 
de plaangeslepene vlakte met een ronde opening van 30 
mm. diam. voorzien, bevatten ieder den electrode : een 
platinaschijf van 30 mm. middellijn. Tusschen beide 
glazen komt de cel : een plaanparallelle plaat-van hard- 
caoutchouc, voorzien van een dwarse doorboring 
van 30 mm. middellijn, die naar boven met een 
kort geelkoperen aanzetstuk communiceert, waarop een 
stijgbuis, of manometer kan worden vastgeschroefd. —- 
De vliezen of poreuse platen, wier electrisch-osmotische 
pemeabiliteit men vergelijken wil, worden tusschen de 
0 
i A 
Y
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.